Egyéb szolgáltatások szakmái kategória bejegyzései

Smink és maszk tanfolyam egyéb információk

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.

3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-03
A programkövetelmény modul
megnevezése Produkciós ismeretek
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 90 130
Elméleti képzés idő aránya (%) 27
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 73
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
ismeri a forgatókönyv
kidolgozásának technikáit
képes a forgatókönyv
alapján megtervezni és
megalkotni a szereplők
sminkjét, maszkját
figyel a kapcsolódásokra
a filmben
követi és precízen
dokumentálja a
kapcsolódásokat
ismeri a film készítése
során alkalmazott
számítógépes effektusok
lehetőségeit,
összefüggéseit a
sminkes/maszkos
feladatokkal
képes átlátni a
produkciók sminkes és
maszkos feladatköreihez
tartozó részfeladatokat,
és ellátni azokat
összehangolt munkát
végez a társszakmák
képviselőivel
együttműködő,
kompromisszumkész
ismeri a mozgás, a
fények és a színek
látványt befolyásoló
tényezőit
képes munkáját a
szakmai, etikai elvekkel
összhangban végzi
együttműködik az
operatőrrel
ellenőrzi magát, és
javítja a hibáit
ismeri a forgatáson
használt filmes
szakkifejezéseket
képes értelmezni a
különböző produkciók
forgatókönyvét, és
rendezőkkel, produkciós
vezetőkkel tárgyalni
a szakmai etikett szerint
viselkedik a forgatáson önállóan mérlegel és dönt

ismeri a forgatásokon
használt angol
szakzsargont
képes kommunikálni
szakzsargon
használatával
betartja a szakmára
vonatkozó speciális, és a
forgatásokra vonatkozó
általános munkavédelmi
és biztonsági előírásokat
ismeri a szakmai, etikai
elveket
képes felmérni,a
hatáskörébe tartozó
feladatokat, és
felelősséggel ellátni
azokat
ismeri a szakma filmes,
televíziós és színházi
specializációinak
sajátosságait
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.

3.4. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-04
A programkövetelmény modul
megnevezése Sminkes és maszkos elmélet és gyakorlat
3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 380 462
Elméleti képzés idő aránya (%) 23
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 77
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
elsajátítja a különböző
filmes és színpadi
produkciók smink és
maszk tervezésének és
kivitelezésének
ismereteit és annak teljes
folyamatát
képes megtervezni és
elkészíteni a
produkcióhoz szükséges
sminket, maszkot,
háromdimenziós
applikációt
munkáját körültekintően
és higiénikusan végzi
eszközeit, sminkanyagait
tisztán tartja, fertőtleníti
anatómiai
alapismeretekkel
rendelkezik, ismeri a
különböző bőrtípusokat,
a bőrhibák eltüntetésének
többféle módját
képes szakszerűen
előkészíteni a bőrt,
eltüntetni a különféle
bőrelváltozásokat,
tetoválásokat
nyitott az új technológiai
megoldásokra és
innovatív
anyaghasználatra
tudását folyamatosan
bővíti, naprakész
ismeretekkel rendelkezik
ismeri az airbrush
technika használatát
képes magabiztosan
használni az airbrush
technikát HD, natúr,
beauty és
karaktersminkekhez,
valamint maszkok
festéséhez
kíváncsi az új technikákra
nyitott az új
tapasztalatokra,
felelősséget vállal a
munkájáért
11/13. oldal
ismeri a HD technológia
elterjedése
következtében
megnövekedett
elvárásokat
képes elérni, hogy a bőr
HD felvételen is
hibátlannak tűnjön
a film, színház, tv
különbségeit figyelembe
véve végzi munkáját
munkájában a
hitelességre törekszik
ismeri a különbséget a
filmes, a színházi és a
televíziós produkciókhoz
készülő sminkek,
maszkok között
képes a műfaji
különbségek
figyelembevételével
elkészíteni a szereplők
sminkjeit, maszkjait
precíz hozzáállással
készíti el a korhű
sminkeket
ismeri, hogyan
változtatják meg a
szereplő kinézetét a
különböző színek,
textúrák,
háromdimenziós
applikációk
képes megváltoztatni a
színész karakterét színek,
textúrák és
háromdimenziós
applikációk segítségével
ismeri a különböző
életkorokhoz és fizikai
állapotokhoz tartozó
jellemzőket, és azok
megjelenítési technikáit
képes egy arcot
idősebbnek, vagy
fiatalabbnak láttatni,
valamint különböző
állapotokat megjeleníteni
rajta (pl. beteg, fáradt,
sír, izzad, halott,
megfagyott, stb.)
ismeri a különféle
speciális karakterek
sminkjeit és maszkjait,
kultúrák, etnikumok
sminkjét, maszkját, és ért
a hasonlóság
kialakításához (pl.:
dublőrök sminkje)
képes elkészíteni
különböző
karaktersminkeket,
illetve bármely
történelmi kor sminkjét
ismeri a filmes smink- és
maszk anyagokat, a
sebkészítéshez,
szőrkészítéshez és a
speciális effektusok
elkészítéséhez szükséges
anyagokat és eszközöket
képes az adott feladathoz
szükséges minőségi
eszközök és anyagok
kiválasztására és
professzionális
használatára
ismeri a teljes arc
negatívlevételének
folyamatát
képes mintát venni az
arcról, a fejről és a
végtagokról
háromdimenziós
applikációk készítéséhez
ismeri a háromdimenziós
appikációk
elkészítésének
munkafolyamatát
képes sebek és kisebb
protézis alapú
sminkeffektusok önálló
elkészítésére
ismeri a testfestés és a
testdíszítés technikáit, a
sablonkészítés módszereit
képes megmintázni,
elkészíteni és bőrre
applikálni a zselatin és
szilikon protéziseket, és
ért azok szakszerű
eltávolításához

ismeri az arcszőrzet
elkészítésének
módszereit, a csomózás,
knipfelés fajtáit
képes testfestést
készíteni ecsettel,
szivaccsal és airbrush
technikával, szabad
kézzel és sablon
használatával
képes bajuszt, szakállat,
oldalszakállat knipfelni,
szőrt ültetni protézisbe,
valamint borostát
készíteni különféle
technikákkal, és ezeket a
bőrre applikálni
alapszinten ért a
hajmunkákhoz, képes
feltenni egy parókát,
méretet venni hozzá,
valamint előkészíteni a
hajat a paróka
feltevéséhez
képes átalakítani a
sminket és maszkot a
produkció igényeinek
figyelembe vételével
(pl.:jelenetváltás)
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.

Egyéb szolgáltatások szakmái: Smink és maszk tanfolyam

Smink és maszk tanfolyam

 

A Smink és maszk tanfolyam egyéb információk bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Smink és maszk tanfolyam

Smink és maszk tanfolyam

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY
1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Smink és maszk
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Sminkes és maszkos szakember
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma: SzPk-00019-14-04 0 03 3
Szakmai programkövetelmény
érvényessége 2014-09-04
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma modul megnevezése
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-01 Művészettörténet és vizuális kommunikáció
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-02 Társadalomtudományok és vállalkozási ismeretek
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-03 Produkciós ismeretek
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-04 Sminkes és maszkos elmélet és gyakorlat

Jelentkezzen most!

smink és maszk tanfolyam duális szak - és felnőttképzés keretében

Ha kérdése van forduljon hozzánk bizalommal!

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
4 – Művészet, közművelődés, kommunikáció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Smink és maszk tanfolyam bemeneti feltételek

Iskolai előképzettség
szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
1/13. oldal
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
Felvételi elbeszélgetés: önéletrajz, tanulmányok, amennyiben van szakmai portfolio, a választott szak
indoklása, jövőkép, szakmai példaképek, sminkes, maszkos szakemberek megnevezése. Értékelés: a
képzési programban rögzített pontrendszer szerint.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzésben résztvevő magas szintű művészeti és szakmai alapokkal rendelkező sminkes és maszkos
szakemberré válik. A képzés során a piaci elvárásoknak megfelelően sajátítja el mesterségét, így
alkalmas önálló sminkes és maszkos szakemberként dolgozni kis- és nagyjátékfilmekben, televíziós
produkciókban, filmsorozatokban, színházakban, videoklipekben és különböző show-műsorokban. A
képesítéssel rendelkező az adott produkció rendezőjével egyeztetve, a forgatókönyv alapján kreatívan
megtervezi és megalkotja a szereplők sminkjeit és maszkjait. Képes alternatívák kidolgozására, és ezek
megjelenítésére smink/maszktervek vagy hangulati montázs formájában. El tudja készíteni a történelmi
korok sminkjeit, és ismeri azok hajviseleteit. Képes egy arcot idősebbnek vagy fiatalabbnak láttatni,
különböző állapotokat megjeleníteni rajta, illetve megalkotni egy karakter hasonmását. Speciális
sminkeket és maszkokat készít,ismeri a különböző kultúrák, etnikumok sminkjeit. Testfestést készít
szivaccsal és airbrush technikával, szabad kézzel és sablon használatával. Ismeri a sebek és a
háromdimenziós applikációk elkészítésének technikáit, protézis alapú sminkeffektusokat készít.
Megtervezi és önállóan elkészíti a karakter megváltoztatásához szükséges arcszőrzetet, alkalmazva a
csomózás, knipfelés módszerét, ismeri a kopasz paróka elkészítésének és felrakásának
munkafolyamatát. Képes megfelelni a HD technológia elterjedése következtében megnövekedett
elvárásoknak, magabiztosan használja az airbrush technikát HD-, natúr-, beauty- és
karaktersminkekhez, valamint maszkok festéséhez. Betartja a szakmára vonatkozó speciális, és a
forgatásokra érvényes általános munkavédelmi és biztonsági előírásokat. Szerves része a produkciónak,
együttműködik a rendezővel, a stábbal, a társszakmákkal és a sminkes/maszkos kollégákkal. Elméleti
és gyakorlati tudása, valamint eszköz-és anyagismerete hazai és nemzetközi szinten is megfelel a piaci
elvárásoknak.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése FEOR
száma
Foglalkozás
megnevezése
A szakmai
végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület
Egyéb felsőfokú vagy középfokú
képzettséget igénylő foglalkozások 3715 Kiegészítő filmgyártási
és színházi foglalkozású Maszkmester
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI
ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
2/13. oldal
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 575 715
Elméleti képzés idő aránya (%) 28
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 72
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
3/13. oldal
3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-01
A programkövetelmény modul
megnevezése Művészettörténet és vizuális kommunikáció
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 78 87
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
ismeri a

 • művészetelméleti
 • alapfogalmakat és a
 • művészet nyelvezetét,
 • képes átültetni a
 • művészetelméleti tudását
 • munkájába
 • kíváncsi, érdeklődő a
 • művészeti műfajok iránt,
 • művészetelméleti tudását
 • önállóan alkalmazza, és
 • felelősséggel közvetíti a
 • társadalom felé,
 • ismeri a
 • művészettörténet XX.
 • század előtti
 • stíluskorszakait,
 • képes inspirálódni a
 • különböző
 • művészettörténeti
 • korszakokból és
 • alkotásokból
 • tudatosan építi föl
 • művészi attitűdjét,
 • felelősen alkalmazza
 • elméleti ismereteit a
 • gyakorlatban
 • alapszinten ismeri a XX.
 • század előtti
 • stíluskorszakok
 • legfontosabb alkotásait,
 • alkotóit,
 • képes műalkotásokat
 • alapszinten elemezni
 • magas színvonalú
 • műveltségre tesz szert,
 • felelős munkájáért,
 • annak magas szinten való
 • vizuális megjelenítéséért
 • ismeri a XX. századi
 • képzőművészet
 • stílusirányzatait,
 • legfontosabb alkotásait,
 • alkotóit,
 • képes felkutatni a hiteles
 • forrásokat az adott kor
 • sminkjeinek
 • tanulmányozásához
 • tudását magas
 • színvonalon képviseli és
 • közvetíti
 • önállóan mérlegel, dönt a
 • vizuális technikák
 • kiválasztásában
 • 4/13. oldal
 • ismeri korunk kulturális
 • művészeti tendenciáit
 • képes inspirálódni
 • szakmatörténeti
 • ismereteiből a különböző
 • sminkek és maszkok
 • koncepcióinak
 • tervezésekor
 • érdeklődik a kiállítások
 • és művészeti
 • rendezvények iránt
 • kreatívan keresi az új
 • megjelenítési
 • technikákat,
 • technológiákat
 • ismeri a sminkes,
 • maszkos szakma
 • történetét, eredetét,
 • külföldi és magyar
 • vonatkozásait
 • képes
 • smink/maszkterveihez
 • hangulati montázst
 • készíteni hagyományos
 • és digitális technikával
 • kortárs művészi
 • attitűddel rendelkezik
 • képes az önellenőrzésre,
 • tervezői hibáinak
 • felismerésére és önálló
 • javítására
 • ismeri a történelmi korok
 • sminkjeit, hajviseleteit az
 • őskortól napjainkig
 • képes a vizuális
 • kommunikáció
 • nyelvezetét elsajátítani
 • nyitott új kortárs
 • képzőművészeti és
 • divatirányzatokra,
 • tendenciákra
 • érdeklik az új
 • megoldások, jövő
 • orientált
 • ismeri a
 • smink/maszktervek és a
 • hangulati montázs
 • elkészítésének különböző
 • technikáit és a digitális
 • maszktervezés alapjait
 • képes elképzeléseit,
 • terveit vizuális és
 • verbális eszközökkel
 • prezentálni
 • konceptuális
 • gondolkodást képvisel
 • ismeri a vizuális
 • kommunikáció alapvető
 • fogalmait, közlésformáit,
 • a vizuális nyelv
 • sajátosságait
 • képes az új mediális
 • eszközökkel megalkotni
 • elképzeléseit
 • tudását magas
 • színvonalon képviseli és
 • közvetíti
 • ismeri a vizuális és
 • verbális prezentálás
 • alapjait, eszközeit
 • képes színkontrasztok,
 • színharmóniák vizuális
 • elemzésére és
 • megjelenítésére
 • törekszik a vizuális
 • kommunikáció
 • eszköztárának,
 • technikáinak magas
 • szinten való elsajátítására
 • ismeri az új média
 • eszközárát és használati
 • lehetőségeit
 • képes létrehozni
 • színterveket tervezési
 • feladataiban
 • érzékeny és érdeklődő az
 • új média vívmányainak
 • megismerésére
 • ismeri a látványtervek,
 • hangulatlapok
 • létrehozásának manuális
 • és digitális lehetőségeit,
 • technikai megoldásait
 • kíváncsi az új vizuális
 • technikákra
 • ismeri az alapvető
 • számítógépes
 • képfeldolgozó eljárásokat
 • tudatosan alkalmazza a
 • színeket munkájában
 • ismeri a színtan
 • alapfogalmait,
 • színkontrasztokat, és a
 • színharmóniák
 • szabályrendszerét
 • szakmai terveit
 • vizuálisan magas
 • színvonalon jeleníti meg
 • nyitott új technológiai
 • megoldásokra és
 • innovatív
 • anyaghasználatra a
 • vizuális megjelenítés
 • terén

csapatmunkában segítőés
kompromisszum kész
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
5/13. oldal
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.
6/13. oldal
3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-02
A programkövetelmény modul
megnevezése Társadalomtudományok és vállalkozási ismeretek
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 27 36
Elméleti képzés idő aránya (%) 57
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 43
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia

 1. ismeri pszichológia
 2. általános
 3. fogalomrendszerét
 4. képes pszichológiai
 5. ismereteit alkalmazni
 6. munkájában
 7. törekszik a pszichológiai
 8. és gazdasági ismeretek
 9. elsajátítására
 10. felelős munkájáért és
 11. kapcsolatrendszeréért
 12. ismeri a személyiséglélektan
 13. alapfogalmait
 14. különböző
 15. temperamentumú
 16. emberekkel képes
 17. kapcsolatot teremteni, és
 18. ezekhez mérten képes
 19. változtatni a viselkedésén
 20. szakmáját magas
 21. színvonalon képviseli
 22. önállóan mérlegel, dönt,
 23. szervez, alkot
 24. érti a pszichológia és a
 25. sminkes-maszkos
 26. szakma összefüggéseit,
 27. megérti alkalmazási
 28. lehetőségeit
 29. képes beépülni a kreatív
 30. szektorba és
 31. vállalkozását működtetni
 32. megrendelőit empatikus
 33. hozzáállással szolgálja ki
 34. tudatos megoldásokra
 35. törekszik
 36. ismeri a kreatív
 37. vállalkozások
 38. alapításának és
 39. működtetésének
 40. lehetőségét és az üzleti
 41. szemlélet helyét a kreatív
 42. szektorban
 43. képes az
 44. önmenedzselésre,
 45. megrendelői körének
 46. kiépítésére
 47. nyitott az új kreatív
 48. vállalkozások
 49. létrehozására,
 50. megoldásokra és az
 51. innovatív fejlesztésekre
 52. érdeklik az új
 53. vállalkozási megoldások,
 54. jövő orientált
 55. 7/13. oldal
 56. csapatmunkában segítőés
 57. kompromisszum kész
 58. képes az önellenőrzésre,
 59. hibáinak felismerésére és
 60. önálló javítására
 61. önállóan hoz létre
 62. vállalkozást és
 63. felelősségteljesen
 64. működteti
 65. felelősséget vállal
 66. munkatársi, megrendelői
 67. kapcsolataiért
 68. másokkal
 69. együttműködve építi a
 70. magyar kreatív ipar
 71. színvonalát

Duális szak – és felnőttképzés

Smink és maszk egyéb információk

Egyéb szolgáltatások szakmái: Smink és maszk tanfolyam

Smink és maszk tanfolyam

A Smink és maszk tanfolyam bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Betanított varrónő tanfolyam indul Kazáron, Bátonyterenyén, Salgótarjánban

Támogatott képzési lehetőségek!
Nógrád megyében illetve vonzáskörzetében élők számára az “IOSZIA” Duális Szak és Felnőttképzési Intézmény lehetőséget kapott, új támogatott képzések indítására.
Ezen képzések kiemelt esélyt biztosítanak a tanulni vágyóknak, akik mihamarabb aktív résztvevői szeretnének lenni a munkaerőpiacnak (regisztrált álláskeresők).
A támogatott képzési lehetőségek felsorolása:
Betanított varrónő tanfolyam
A képzés időtartama: 316 óra, melyből 99 óra elmélet (napi 6 óra, heti 30 óra) és 217 óra gyakorlat (napi 8 óra, heti 40 óra)
Betanított varrónő:
Megismerkednek alap- és kellékanyagokat, szálas anyagok fajtáinak és tulajdonságainak megismerése. Kellékek fajtáinak és jellemzőinek ismerete, ruhakészítés folyamatának ismerete, méretvétel szabályainak megismerés illetve varrás menetének ismerete.
A fentiekben felsorolt képzésekre történő jelentkezést vagy egyéb ezzel kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatja meg:
Csala Nikolett, „IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény
Internet: www.felnottkepzes.hu
Telefon: +36 (37) 301-649; +36 (30) 733-7538

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal
Cím: 3100 Salgótarján, Fürdő u. 3.
Email: NogradMMKSalgotarjan@lab.hu
Telefon: 32/316-489
Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal
Cím: 3078 Bátonyterenye (Kisterenye), Madách út 6/b.
Email: NogradMMKBatonyterenye@lab.hu
Telefon: 32/350-267
Felnőttképzési intézményünk kiemelt figyelmet fordít a munkaerő piacon elhelyezkedni vágyók segítségére, visszavezetésére.
Minden erőnkkel, tudásunkkal és tapasztalatunkkal, mely a már több mint 10 éves fennállást követően, és ezen tudás birtokunkban kerülést követően, megadunk mindennemű segítséget ahhoz, hogy a képzésben résztvevők magas szinten elsajátíthassák a tanultakat és a képzés követően sikeres vizsgát tegyenek.
Ezen tudás megszerzését követően, mihamarabb aktív résztvevője legyen a munkaerőpiacnak,  továbbá ezzel közelebb kerüljön céljai megvalósításához.
A fentiekben foglalt lehetőségekkel is szeretnénk a jelenlegi társadalmi, gazdasági, közösségi és generációs problémákra  nyújtani olyan  megoldásokat, mellyel mindannyiunk életkörülményei, kilátásai, céljai, egy jobb, szebb élet, és versenyképesebb Magyarország irányába mutatnak.

Felnőttképzés a jövő záloga, egy jó szakma felér egy diplomával.
Betanított varrónő tanfolyam indul Kazáron, Bátonyterenyén, Salgótarjánban

A Betanított varrónő tanfolyam indul Kazáron, Bátonyterenyén, Salgótarjánban bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Betanított varrónő tanfolyam indul Kazáron, Bátonyterenyén, Salgótarjánban

Támogatott képzési lehetőségek!
Nógrád megyében illetve vonzáskörzetében élők számára az “IOSZIA” Duális Szak és Felnőttképzési Intézmény lehetőséget kapott, új támogatott képzések indítására.
Ezen képzések kiemelt esélyt biztosítanak a tanulni vágyóknak, akik mihamarabb aktív résztvevői szeretnének lenni a munkaerőpiacnak (regisztrált álláskeresők).
A támogatott képzési lehetőségek felsorolása:
Betanított varrónő tanfolyam
A képzés időtartama: 316 óra, melyből 99 óra elmélet (napi 6 óra, heti 30 óra) és 217 óra gyakorlat (napi 8 óra, heti 40 óra)
Betanított varrónő:
Megismerkednek alap- és kellékanyagokat, szálas anyagok fajtáinak és tulajdonságainak megismerése. Kellékek fajtáinak és jellemzőinek ismerete, ruhakészítés folyamatának ismerete, méretvétel szabályainak megismerés illetve varrás menetének ismerete.
A fentiekben felsorolt képzésekre történő jelentkezést vagy egyéb ezzel kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatja meg:
Csala Nikolett, „IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény
Internet: www.felnottkepzes.hu
Telefon: +36 (37) 301-649; +36 (30) 733-7538

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal
Cím: 3100 Salgótarján, Fürdő u. 3.
Email: NogradMMKSalgotarjan@lab.hu
Telefon: 32/316-489
Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal
Cím: 3078 Bátonyterenye (Kisterenye), Madách út 6/b.
Email: NogradMMKBatonyterenye@lab.hu
Telefon: 32/350-267
Felnőttképzési intézményünk kiemelt figyelmet fordít a munkaerő piacon elhelyezkedni vágyók segítségére, visszavezetésére.
Minden erőnkkel, tudásunkkal és tapasztalatunkkal, mely a már több mint 10 éves fennállást követően, és ezen tudás birtokunkban kerülést követően, megadunk mindennemű segítséget ahhoz, hogy a képzésben résztvevők magas szinten elsajátíthassák a tanultakat és a képzés követően sikeres vizsgát tegyenek.
Ezen tudás megszerzését követően, mihamarabb aktív résztvevője legyen a munkaerőpiacnak,  továbbá ezzel közelebb kerüljön céljai megvalósításához.
A fentiekben foglalt lehetőségekkel is szeretnénk a jelenlegi társadalmi, gazdasági, közösségi és generációs problémákra  nyújtani olyan  megoldásokat, mellyel mindannyiunk életkörülményei, kilátásai, céljai, egy jobb, szebb élet, és versenyképesebb Magyarország irányába mutatnak.

Felnőttképzés a jövő záloga, egy jó szakma felér egy diplomával.
Betanított varrónő tanfolyam indul Kazáron, Bátonyterenyén, Salgótarjánban

A Betanított varrónő tanfolyam indul Kazáron, Bátonyterenyén, Salgótarjánban bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Kis- és nagyüzemi ipari képesítések tanfolyam indul Sárospatakon!

Kis- és nagyüzemi ipari képesítések (betanított varrómunkás) tanfolyam - IOSZIA

Kis- és nagyüzemi ipari képesítések (betanított varrómunkás) tanfolyam – IOSZIA

Támogatott képzési lehetőségek!
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében illetve vonzáskörzetében élők számára az “IOSZIA” Duális Szak és Felnőttképzési Intézmény lehetőséget kapott, új támogatott képzések indítására.
Ezen képzések kiemelt esélyt biztosítanak a tanulni vágyóknak, akik mihamarabb aktív résztvevői szeretnének lenni a munkaerőpiacnak (regisztrált álláskeresők).
A támogatott képzési lehetőségek felsorolása:
Kis- és nagyüzemi ipari képesítések (betanított varrómunkás) tanfolyam
A képzés időtartama: minimum 150 óra, maximum 200 óra
A fentiekben felsorolt képzésekre történő jelentkezést vagy egyéb ezzel kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatja meg
Csala Nikolett, „IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény
Internet: www.felnottkepzes.hu
Telefon: +36 (37) 301-649; +36 (30) 733-7538

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatal
Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 78.
Email: BorsodMMKSarospatak@lab.hu
Telefon: 47/511-079
Felnőttképzési intézményünk kiemelt figyelmet fordít a munkaerő piacon elhelyezkedni vágyók segítségére, visszavezetésére.
Minden erőnkkel, tudásunkkal és tapasztalatunkkal, mely a már több mint 10 éves fennállást követően, és ezen tudás birtokunkban kerülést követően, megadunk mindennemű segítséget ahhoz, hogy a képzésben résztvevők magas szinten elsajátíthassák a tanultakat és a képzés követően sikeres vizsgát tegyenek.
Ezen tudás megszerzését követően, mihamarabb aktív résztvevője legyen a munkaerőpiacnak,  továbbá ezzel közelebb kerüljön céljai megvalósításához.
A fentiekben foglalt lehetőségekkel is szeretnénk a jelenlegi társadalmi, gazdasági, közösségi és generációs problémákra  nyújtani olyan  megoldásokat, mellyel mindannyiunk életkörülményei, kilátásai, céljai, egy jobb, szebb élet, és versenyképesebb Magyarország irányába mutatnak.
Felnőttképzés a jövő záloga, egy jó szakma felér egy diplomával.
Kis- és nagyüzemi ipari képesítések tanfolyam indul Sárospatakon!

A Kis- és nagyüzemi ipari képesítések tanfolyam indul Sárospatakon! bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Kis- és nagyüzemi ipari képesítések tanfolyam indul Sárospatakon!

Kis- és nagyüzemi ipari képesítések (betanított varrómunkás) tanfolyam - IOSZIA

Kis- és nagyüzemi ipari képesítések (betanított varrómunkás) tanfolyam – IOSZIA

Támogatott képzési lehetőségek!
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében illetve vonzáskörzetében élők számára az “IOSZIA” Duális Szak és Felnőttképzési Intézmény lehetőséget kapott, új támogatott képzések indítására.
Ezen képzések kiemelt esélyt biztosítanak a tanulni vágyóknak, akik mihamarabb aktív résztvevői szeretnének lenni a munkaerőpiacnak (regisztrált álláskeresők).
A támogatott képzési lehetőségek felsorolása:
Kis- és nagyüzemi ipari képesítések (betanított varrómunkás) tanfolyam
A képzés időtartama: minimum 150 óra, maximum 200 óra
A fentiekben felsorolt képzésekre történő jelentkezést vagy egyéb ezzel kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatja meg
Csala Nikolett, „IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény
Internet: www.felnottkepzes.hu
Telefon: +36 (37) 301-649; +36 (30) 733-7538

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatal
Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 78.
Email: BorsodMMKSarospatak@lab.hu
Telefon: 47/511-079
Felnőttképzési intézményünk kiemelt figyelmet fordít a munkaerő piacon elhelyezkedni vágyók segítségére, visszavezetésére.
Minden erőnkkel, tudásunkkal és tapasztalatunkkal, mely a már több mint 10 éves fennállást követően, és ezen tudás birtokunkban kerülést követően, megadunk mindennemű segítséget ahhoz, hogy a képzésben résztvevők magas szinten elsajátíthassák a tanultakat és a képzés követően sikeres vizsgát tegyenek.
Ezen tudás megszerzését követően, mihamarabb aktív résztvevője legyen a munkaerőpiacnak,  továbbá ezzel közelebb kerüljön céljai megvalósításához.
A fentiekben foglalt lehetőségekkel is szeretnénk a jelenlegi társadalmi, gazdasági, közösségi és generációs problémákra  nyújtani olyan  megoldásokat, mellyel mindannyiunk életkörülményei, kilátásai, céljai, egy jobb, szebb élet, és versenyképesebb Magyarország irányába mutatnak.
Felnőttképzés a jövő záloga, egy jó szakma felér egy diplomával.
Kis- és nagyüzemi ipari képesítések tanfolyam indul Sárospatakon!

A Kis- és nagyüzemi ipari képesítések tanfolyam indul Sárospatakon! bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Betanított varrónő tanfolyam indul Véménden!

Betanított varrónő tanfolyam - IOSZIA

Betanított varrónő tanfolyam – IOSZIA

Támogatott képzési lehetőségek!
A Baranya megyében illetve vonzáskörzetében élők számára az “IOSZIA” Duális Szak és Felnőttképzési Intézmény lehetőséget kapott, új támogatott képzések indítására.
Ezen képzések kiemelt esélyt biztosítanak a tanulni vágyóknak, akik mihamarabb aktív résztvevői szeretnének lenni a munkaerőpiacnak (regisztrált álláskeresők).
A támogatott képzési lehetőségek felsorolása:
Betanított varrónő tanfolyam Véménd és vonzáskörzete
A képzés időtartama: minimális óra 96, maximális óra 140
Betanított varrónő:
Megismerkednek alap- és kellékanyagokat, szálas anyagok fajtáinak és tulajdonságainak megismerése. Kellékek fajtáinak és jellemzőinek ismerete, ruhakészítés folyamatának ismerete, méretvétel szabályainak megismerés illetve varrás menetének ismerete.
A fentiekben felsorolt képzésekre történő jelentkezést vagy egyéb ezzel kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatja meg:
Csala Nikolett, „IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény
Internet: www.felnottkepzes.hu
Telefon: +36 (37) 301-649; +36 (30) 733-7538

Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal
Cím: 7700 Mohács, Tompa M. utca 15.
Email: mohacs.foglalkoztatas@baranya.gov.hu
Telefon: 69/795-231
Felnőttképzési intézményünk kiemelt figyelmet fordít a munkaerő piacon elhelyezkedni vágyók segítségére, visszavezetésére.
Minden erőnkkel, tudásunkkal és tapasztalatunkkal, mely a már több mint 10 éves fennállást követően, és ezen tudás birtokunkban kerülést követően, megadunk mindennemű segítséget ahhoz, hogy a képzésben résztvevők magas szinten elsajátíthassák a tanultakat és a képzés követően sikeres vizsgát tegyenek.
Ezen tudás megszerzését követően, mihamarabb aktív résztvevője legyen a munkaerőpiacnak,  továbbá ezzel közelebb kerüljön céljai megvalósításához.
A fentiekben foglalt lehetőségekkel is szeretnénk a jelenlegi társadalmi, gazdasági, közösségi és generációs problémákra  nyújtani olyan  megoldásokat, mellyel mindannyiunk életkörülményei, kilátásai, céljai, egy jobb, szebb élet, és versenyképesebb Magyarország irányába mutatnak.

Felnőttképzés a jövő záloga, egy jó szakma felér egy diplomával.
Betanított varrónő tanfolyam indul Véménden!

A Betanított varrónő tanfolyam indul Véménden! bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Betanított varrónő tanfolyam indul Véménden!

Betanított varrónő tanfolyam - IOSZIA

Betanított varrónő tanfolyam – IOSZIA

Támogatott képzési lehetőségek!
A Baranya megyében illetve vonzáskörzetében élők számára az “IOSZIA” Duális Szak és Felnőttképzési Intézmény lehetőséget kapott, új támogatott képzések indítására.
Ezen képzések kiemelt esélyt biztosítanak a tanulni vágyóknak, akik mihamarabb aktív résztvevői szeretnének lenni a munkaerőpiacnak (regisztrált álláskeresők).
A támogatott képzési lehetőségek felsorolása:
Betanított varrónő tanfolyam Véménd és vonzáskörzete
A képzés időtartama: minimális óra 96, maximális óra 140
Betanított varrónő:
Megismerkednek alap- és kellékanyagokat, szálas anyagok fajtáinak és tulajdonságainak megismerése. Kellékek fajtáinak és jellemzőinek ismerete, ruhakészítés folyamatának ismerete, méretvétel szabályainak megismerés illetve varrás menetének ismerete.
A fentiekben felsorolt képzésekre történő jelentkezést vagy egyéb ezzel kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatja meg:
Csala Nikolett, „IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény
Internet: www.felnottkepzes.hu
Telefon: +36 (37) 301-649; +36 (30) 733-7538

Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal
Cím: 7700 Mohács, Tompa M. utca 15.
Email: mohacs.foglalkoztatas@baranya.gov.hu
Telefon: 69/795-231
Felnőttképzési intézményünk kiemelt figyelmet fordít a munkaerő piacon elhelyezkedni vágyók segítségére, visszavezetésére.
Minden erőnkkel, tudásunkkal és tapasztalatunkkal, mely a már több mint 10 éves fennállást követően, és ezen tudás birtokunkban kerülést követően, megadunk mindennemű segítséget ahhoz, hogy a képzésben résztvevők magas szinten elsajátíthassák a tanultakat és a képzés követően sikeres vizsgát tegyenek.
Ezen tudás megszerzését követően, mihamarabb aktív résztvevője legyen a munkaerőpiacnak,  továbbá ezzel közelebb kerüljön céljai megvalósításához.
A fentiekben foglalt lehetőségekkel is szeretnénk a jelenlegi társadalmi, gazdasági, közösségi és generációs problémákra  nyújtani olyan  megoldásokat, mellyel mindannyiunk életkörülményei, kilátásai, céljai, egy jobb, szebb élet, és versenyképesebb Magyarország irányába mutatnak.

Felnőttképzés a jövő záloga, egy jó szakma felér egy diplomával.
Betanított varrónő tanfolyam indul Véménden!

A Betanított varrónő tanfolyam indul Véménden! bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.