Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái kategória bejegyzései

Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk

Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Alkalmazza a vasúti-, közúti-, belvízi-, tengeri-, és légi szállítmányozás fuvarjogi szabályait és vámjogi egyezményeit.  

Képes a fuvarjogi szabályok szakmai nyelvezetét megérteni.

Együttműködik a szállítmányozási feladat lebonyolításában érintett szervezetekkel, hatóságokkal.  

Önállóan követi és alkalmazza az aktuális szabályokat.

Ismeri és alkalmazza a nemzetközi szállítmányozásban használt szállítmányozási dokumentumokat.  

Képes alkalmazni a számítógépet díjkalkulációk elvégzésére.

 

Empatikus módon kezeli az ügyfelek speciális igényeit, megbízható és türelmes.

 

Önállóan alkalmazza a szabályokat és kiállítja a dokumentumokat.

 

 

Betartja a fuvardíj kalkuláció (tarifa táblázatok) szabályait.

Megválasztja és kiállítja a megfelelő dokumentumokat a szállítmányozási feladatok lebonyolításához. Szabálykövető a dokumentumok adattartalmának meghatározása során, precízen tölti ki a dokumentumokat.  

 

Vezetői felügyelettel fuvarkalkulációt végez.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások főtevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak el.

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-03

A programkövetelmény modul megnevezése  

Nemzetközi kereskedelmi és biztosítási szokványok és alkalmazásuk

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 5 10
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

 

Ismeri a külkereskedelmi szerződések tartalmi követelményeit.

Képes alkalmazni a nemzetközi szállítmányozási szerződésekben az INCOTERMS szokványokat.  

Szem előtt tartja az ügyfelek érdekeit a megfelelő biztosítási mód megválasztásában.

 

 

Önállóan előkészíti a szállítmányozási szerződéseket.

 

 

Helyesen értelmezi az INCOTERMS klauzulákat.

Képes megválasztani a nemzetközi szállítmányozási szerződésekben a megfelelő biztosítási módozatokat.  

 

Rendszerszemlélettel alkalmazza a lehetséges klauzulákat.

 

Önállóan előkészíti a megbízó részére megfelelő biztosítási konstrukciót.

Felismeri a különböző szállítmányozási feladatok során alkalmazandó szokványokat.  

Magára nézve kötelezőnek fogadja el az optimális megoldás követelményét.

Ismeri a szállítmánybiztosítási módozatokat.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások főtevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái: Nemzetközi szállítmányozás szervező

Nemzetközi szállítmányozás tanfolyam

A Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk

Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Alkalmazza a vasúti-, közúti-, belvízi-, tengeri-, és légi szállítmányozás fuvarjogi szabályait és vámjogi egyezményeit.  

Képes a fuvarjogi szabályok szakmai nyelvezetét megérteni.

Együttműködik a szállítmányozási feladat lebonyolításában érintett szervezetekkel, hatóságokkal.  

Önállóan követi és alkalmazza az aktuális szabályokat.

Ismeri és alkalmazza a nemzetközi szállítmányozásban használt szállítmányozási dokumentumokat.  

Képes alkalmazni a számítógépet díjkalkulációk elvégzésére.

 

Empatikus módon kezeli az ügyfelek speciális igényeit, megbízható és türelmes.

 

Önállóan alkalmazza a szabályokat és kiállítja a dokumentumokat.

 

 

Betartja a fuvardíj kalkuláció (tarifa táblázatok) szabályait.

Megválasztja és kiállítja a megfelelő dokumentumokat a szállítmányozási feladatok lebonyolításához. Szabálykövető a dokumentumok adattartalmának meghatározása során, precízen tölti ki a dokumentumokat.  

 

Vezetői felügyelettel fuvarkalkulációt végez.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások főtevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak el.

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-03

A programkövetelmény modul megnevezése  

Nemzetközi kereskedelmi és biztosítási szokványok és alkalmazásuk

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 5 10
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

 

Ismeri a külkereskedelmi szerződések tartalmi követelményeit.

Képes alkalmazni a nemzetközi szállítmányozási szerződésekben az INCOTERMS szokványokat.  

Szem előtt tartja az ügyfelek érdekeit a megfelelő biztosítási mód megválasztásában.

 

 

Önállóan előkészíti a szállítmányozási szerződéseket.

 

 

Helyesen értelmezi az INCOTERMS klauzulákat.

Képes megválasztani a nemzetközi szállítmányozási szerződésekben a megfelelő biztosítási módozatokat.  

 

Rendszerszemlélettel alkalmazza a lehetséges klauzulákat.

 

Önállóan előkészíti a megbízó részére megfelelő biztosítási konstrukciót.

Felismeri a különböző szállítmányozási feladatok során alkalmazandó szokványokat.  

Magára nézve kötelezőnek fogadja el az optimális megoldás követelményét.

Ismeri a szállítmánybiztosítási módozatokat.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások főtevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái: Nemzetközi szállítmányozás szervező

Nemzetközi szállítmányozás tanfolyam

A Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Nemzetközi szállítmányozás szervező

Nemzetközi szállítmányozás szervező

PROGRAMKÖVETELMÉNY

a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

 • Nemzetközi szállítmányozás szervező
 1. b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

 

Szállítmány szervező

Szakmai programkövetelmény azonosító száma:  

SzPk-00004-14-17 0 04 3

Szakmai programkövetelmény érvényessége  

2014-05-15

Jelentkezzen most!

Nemzetközi szállítmányozás szervező

Nemzetközi szállítmányozás szervező

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
 • egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható

 1. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
 • igen
programkövetelmény modul azonosító száma  

modul megnevezése

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-01 Európai áruszállítási útvonalak és jellemzőik.
SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-02 Fuvarozási alágazatok a nemzetközi szállítmányozásban
 

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-03

Nemzetközi kereskedelmi és biztosítási szokványok és alkalmazásuk

 

 1. AZ       OKJ-BAN       SZEREPLŐ       AZON       SZAKMACSOPORT,       AMELYBE       A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

17 – Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

 1. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

 • gimnáziumi érettségi végzettség

Szakmai előképzettség

 • a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig

54 345 01 Logisztikai ügyintéző,vagy 54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző,vagy 52 3435 02

 • Logisztikai ügyintéző

Egészségügyi alkalmassági követelmények

 • nem szükséges

Előírt gyakorlati idő

 • nem szükséges

Egyéb feltételek

 • nem szükséges

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A nemzetközi szállítmányozás és fuvarszervezés területén szállítmányozási szerződések előkészítése, optimális fuvarozási módok kiválasztása és fuvardíj kalkuláció elkészítése.

 1. SZAKMAI   VÉGZETTSÉGGEL   BETÖLTHETŐ   MUNKAKÖR   MEGNEVEZÉSE   ÉS BESOROLÁSA

 

 

FEOR főcsoport megnevezése

 

 

FEOR

száma

 

 

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati)

foglalkozások

 

4132

Szállítmányozási ügyintéző Szállítmányozás- és fuvarszervezés

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 40 80
Elméleti képzés idő aránya (%) 61
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 39

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
 2. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
 3. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-01

A programkövetelmény modul megnevezése  

Európai áruszállítási útvonalak és jellemzőik.

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 10 20
Elméleti képzés idő aránya (%) 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 50

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a nemzetközi áruszállítási útvonalak jellemzőit. Képes az optimális szállítási útvonal megtervezésére.  

Törekszik az optimális megoldásra.

 

Precízen és önállóan dolgozik.

Azonosítani tudja a különböző áruszállítási alágazatok csatlakozási pontjait. Használja a rendelkezésre álló térképeket, számítógépes szoftvereket.  

Kíváncsi a lehetséges szállítási útvonalakra.

Ismeri a TEN-T hálózatot, érti a TINA fejlesztési program célját és alkalmazni tudja munkája során a Páneurópai folyosók adta lehetőségeket.  

 

 

Kiválasztja a megfelelő fuvareszközöket.

 

 

Együttműködik a szállítmányozási feladat lebonyolításában résztvevő partnerekkel.

Rendelkezik a topográfiai térképek ábrázolási módszereinek ismeretével.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások fő- tevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak el.

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-02

A programkövetelmény modul megnevezése  

Fuvarozási alágazatok a nemzetközi szállítmányozásban

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 25 50
Elméleti képzés idő aránya (%) 70
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 30

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

Duális szak – és felnőttképzés

Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái: Nemzetközi szállítmányozás szervező

Nemzetközi szállítmányozás tanfolyam

A Nemzetközi szállítmányozás szervező bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Nemzetközi szállítmányozás szervező

Nemzetközi szállítmányozás szervező

PROGRAMKÖVETELMÉNY

a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

 • Nemzetközi szállítmányozás szervező
 1. b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

 

Szállítmány szervező

Szakmai programkövetelmény azonosító száma:  

SzPk-00004-14-17 0 04 3

Szakmai programkövetelmény érvényessége  

2014-05-15

Jelentkezzen most!

Nemzetközi szállítmányozás szervező

Nemzetközi szállítmányozás szervező

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
 • egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható

 1. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
 • igen
programkövetelmény modul azonosító száma  

modul megnevezése

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-01 Európai áruszállítási útvonalak és jellemzőik.
SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-02 Fuvarozási alágazatok a nemzetközi szállítmányozásban
 

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-03

Nemzetközi kereskedelmi és biztosítási szokványok és alkalmazásuk

 

 1. AZ       OKJ-BAN       SZEREPLŐ       AZON       SZAKMACSOPORT,       AMELYBE       A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

17 – Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

 1. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

 • gimnáziumi érettségi végzettség

Szakmai előképzettség

 • a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig

54 345 01 Logisztikai ügyintéző,vagy 54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző,vagy 52 3435 02

 • Logisztikai ügyintéző

Egészségügyi alkalmassági követelmények

 • nem szükséges

Előírt gyakorlati idő

 • nem szükséges

Egyéb feltételek

 • nem szükséges

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A nemzetközi szállítmányozás és fuvarszervezés területén szállítmányozási szerződések előkészítése, optimális fuvarozási módok kiválasztása és fuvardíj kalkuláció elkészítése.

 1. SZAKMAI   VÉGZETTSÉGGEL   BETÖLTHETŐ   MUNKAKÖR   MEGNEVEZÉSE   ÉS BESOROLÁSA

 

 

FEOR főcsoport megnevezése

 

 

FEOR

száma

 

 

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati)

foglalkozások

 

4132

Szállítmányozási ügyintéző Szállítmányozás- és fuvarszervezés

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 40 80
Elméleti képzés idő aránya (%) 61
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 39

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
 2. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
 3. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-01

A programkövetelmény modul megnevezése  

Európai áruszállítási útvonalak és jellemzőik.

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 10 20
Elméleti képzés idő aránya (%) 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 50

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a nemzetközi áruszállítási útvonalak jellemzőit. Képes az optimális szállítási útvonal megtervezésére.  

Törekszik az optimális megoldásra.

 

Precízen és önállóan dolgozik.

Azonosítani tudja a különböző áruszállítási alágazatok csatlakozási pontjait. Használja a rendelkezésre álló térképeket, számítógépes szoftvereket.  

Kíváncsi a lehetséges szállítási útvonalakra.

Ismeri a TEN-T hálózatot, érti a TINA fejlesztési program célját és alkalmazni tudja munkája során a Páneurópai folyosók adta lehetőségeket.  

 

 

Kiválasztja a megfelelő fuvareszközöket.

 

 

Együttműködik a szállítmányozási feladat lebonyolításában résztvevő partnerekkel.

Rendelkezik a topográfiai térképek ábrázolási módszereinek ismeretével.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások fő- tevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak el.

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-02

A programkövetelmény modul megnevezése  

Fuvarozási alágazatok a nemzetközi szállítmányozásban

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 25 50
Elméleti képzés idő aránya (%) 70
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 30

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

Duális szak – és felnőttképzés

Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái: Nemzetközi szállítmányozás szervező

Nemzetközi szállítmányozás tanfolyam

A Nemzetközi szállítmányozás szervező bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.