Fülöp Henrik kategória bejegyzései

Tanfolyam 2016

Kedves 2016-ban leendő képzésben résztvevőnk, érdeklődő! Válassza ki a számára megfelelő tanfolyamot, képzést és jelentkezzen bátran kötelezettségvállalás nélkül Magyarország legnagyobb

A Tanfolyam 2016 bejegyzés először a Országos Média jelent meg.

A Tanfolyam 2016 bejegyzés először a Országos hírek jelent meg.

Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk

Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk

Házi szociális gondozó vizsga

Számonkérések (modulzárók) tartalma, a felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer (ek): Az oktatók által összeállított írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok alapján.
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz
előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

9.1. A képesítés követelménymoduljai
9.1.3. Egészségügyi alapismeretek Írásbeli, gyakorlati
9.1.4. Ápolási és gondozási ismeretek szóbeli, gyakorlati
9.1.5. Szociális kompetenciák fejlesztése szóbeli

9.2.Értékelő rendszer leírása:
0-50% nem felelt meg 51-85% megfelelt 86 -100 % jól megfelelt
A modulzáró „nem megfelelt” teljesítése esetén a modulzárót meg kell ismételni.
A záróvizsgára való bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsgák teljesítése.:
A záróvizsga az oktatók által összeállított szóbeli és gyakorlati tételsor alapján.
Teljesítési szint, minimum 51%

9.3.Sikeres vizsga esetén a résztvevő a képző által kiállított sorszámozott egyedi azonosítóval ellátott TANÚSÍTVÁNYT kap.

 

Házi szociális gondozó  képzés zárása

10. A képzés zárása

12.1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei A megengedett hiányzás betartása,
A szakképzésben előírt modulzáró vizsgák eredményes letétele
Komplex záróvizsga / gyakorlati, írásbeli / eredményes letétele

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

11.1. A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Elméleti oktatás: a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktató
Gyakorlati oktatás: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktató
11.1.1. Személyi feltételek biztosításának módja 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16. § (9) pontjában meghatározott feltételek szerint, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel
11.2. Tárgyi feltételek Tanterem, székek (a résztvevők számához illeszkedve)
Demonstrációs terem az alábbi felszereltséggel:
Anatómiai szemléltető eszközök
Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök
vízhőmérő
hőmérő
vércukorszint-mérő készülék
tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz
tesztcsík vizelet meghatározáshoz
gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
háztartási tisztító és fertőtlenítőszerek
gézpólya különböző méretben
gyorskötöző pólya
steril mullap különböző méretben
rugalmas pólya
vérnyomásmérő
lázmérő
mérőszalag
szemcseppentő
veszélyes hulladéktároló
inhaláló készülék
nyomtatványok
tálka
kesztyű
kézfertőtlenítő
háromszögletű kendő
bot
támbot
járókeret
11.2.1. Tárgyi feltételek biztosításának módja A képzési helyszínek, oktatótermek igénybevételének igazolása bérleti szerződéssel vagy tulajdoni jogviszonnyal, vagy egyéb szerződésnek minősülő használati megállapodással.
11.3. Egyéb speciális feltételek nem releváns
11.3.1. Egyéb speciális feltételek biztosításának módja nem releváns

 

 

A Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk

Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk

Házi szociális gondozó vizsga

Számonkérések (modulzárók) tartalma, a felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer (ek): Az oktatók által összeállított írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok alapján.
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz
előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

9.1. A képesítés követelménymoduljai
9.1.3. Egészségügyi alapismeretek Írásbeli, gyakorlati
9.1.4. Ápolási és gondozási ismeretek szóbeli, gyakorlati
9.1.5. Szociális kompetenciák fejlesztése szóbeli

9.2.Értékelő rendszer leírása:
0-50% nem felelt meg 51-85% megfelelt 86 -100 % jól megfelelt
A modulzáró „nem megfelelt” teljesítése esetén a modulzárót meg kell ismételni.
A záróvizsgára való bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsgák teljesítése.:
A záróvizsga az oktatók által összeállított szóbeli és gyakorlati tételsor alapján.
Teljesítési szint, minimum 51%

9.3.Sikeres vizsga esetén a résztvevő a képző által kiállított sorszámozott egyedi azonosítóval ellátott TANÚSÍTVÁNYT kap.

 

Házi szociális gondozó  képzés zárása

10. A képzés zárása

12.1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei A megengedett hiányzás betartása,
A szakképzésben előírt modulzáró vizsgák eredményes letétele
Komplex záróvizsga / gyakorlati, írásbeli / eredményes letétele

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

11.1. A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Elméleti oktatás: a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktató
Gyakorlati oktatás: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktató
11.1.1. Személyi feltételek biztosításának módja 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16. § (9) pontjában meghatározott feltételek szerint, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel
11.2. Tárgyi feltételek Tanterem, székek (a résztvevők számához illeszkedve)
Demonstrációs terem az alábbi felszereltséggel:
Anatómiai szemléltető eszközök
Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök
vízhőmérő
hőmérő
vércukorszint-mérő készülék
tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz
tesztcsík vizelet meghatározáshoz
gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
háztartási tisztító és fertőtlenítőszerek
gézpólya különböző méretben
gyorskötöző pólya
steril mullap különböző méretben
rugalmas pólya
vérnyomásmérő
lázmérő
mérőszalag
szemcseppentő
veszélyes hulladéktároló
inhaláló készülék
nyomtatványok
tálka
kesztyű
kézfertőtlenítő
háromszögletű kendő
bot
támbot
járókeret
11.2.1. Tárgyi feltételek biztosításának módja A képzési helyszínek, oktatótermek igénybevételének igazolása bérleti szerződéssel vagy tulajdoni jogviszonnyal, vagy egyéb szerződésnek minősülő használati megállapodással.
11.3. Egyéb speciális feltételek nem releváns
11.3.1. Egyéb speciális feltételek biztosításának módja nem releváns

 

 

A Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Házi szociális gondozó tanfolyam

Ajánlás az Fktv. 10. § (1) aa) pontjaszerinti képzési program felépítéséhez

KÉPZÉSI PROGRAM

A képzési program

1.1 Megnevezése Házi szociális gondozó
1.2 OKJ azonosító
1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója
1.4. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám
1.5 Szakmacsoport- Szociális szolgáltatások 2. szakmacsoport

Jelentkezzen most!

 Házi szociális gondozó tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák
2.1. Képes a beteg illetve az egészséges ember alapvető szükségleteinek felmérésére
2.2. Rendelkezik alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel
2.3. Egészségügyi alapismereteket szerez
2.4. Ismeri a gondozás fogalmát, elemeit, komplexitását, tevékenységi területeit
2.5. Szakember irányításával képes idősek vagy fogyatékkal élők mellett alapvető gondozási feladatok ellátására
2.6. Szakember irányítása mellett képes idősek vagy fogyatékkal élők mellett alapápolási feladatok ellátására
2
.7. Ismeri a gyógyszerkezelés szabályait, az egyes fertőtlenítőszereket és fertőtlenítési eljárásokat
2.8. Képes gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök használatára
2.9 Képes a mindennapi életvitel, és a háztartásvezetés szervezésére, ellátására, a háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára
2.10 Tevékenységét a szociális gondoskodás legfontosabb etikai szabályai, valamint a szociális munka értékei és alapelvei szerint végzi
2.11Ismeri az egészségügyi és szociális alapellátás intézményeit
2.12 A köznyelvi olvasott szöveget megérti, írásban és szóban alkalmazza
2.13Képes adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetés folytatására
2.14 Képes információgyűjtésre és az információforrások kezelésére
2.15 Képes segítőkész kapcsolatteremtésre,
2.16Képes a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
2.17 Képes a problémák felismerésére, rendszerben való gondolkodásra
2.18 Munkáját felelősségtudattal végzi
2.19 Rendelkezik stressztűrő képességgel

3. A programba való bekapcsolódás feltételei

3.1. Iskolai végzettség Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség. Ennek hiányában, a képzőhely által meghatározott bemeneti kompetenciáknak való megfelelés.
3.2. Szakmai végzettség –
3.3. Szakmai gyakorlat
3.4. Egészségügyi alkalmasság Szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek
3.6. Egyéb feltételek

4. A programban való részvétel feltételei

4.1. Részvétel követésének módjaRésztvevők által aláírt napi jelenléti ív, haladási napló
4.2. Megengedett hiányzás A képzés összes óraszámának 20%-a, vagyis 89 óra összesen (27
elméleti/62 gyakorlati)
4.3. Egyéb feltételek     Aktív részvétel a tanítási órákon, együttműködés az oktatókkal, csoporttársakkal, a hiányzásra vonatkozó feltételek betartása, a képzés helyszínét biztosító intézmény működési rendjének betartása, a munkavédelmi előírások betartása, egymás testi épségének védelme, a társas viselkedés szabályainak betartása

 

5. Tervezett képzési idő

5.1. Elméleti órák száma 134 óra (30%)
5.2. Gyakorlati órák száma 312 óra (70%)
5.3 Összes óraszám 446 óra

 

6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás)meghatározása

6.1A képzés formája csoportos

 

7. A tananyagegységek

A tananyagegység megnevezése
7.1.Szociális kompetenciák fejlesztése
7.2.Egészségügyi alapismeretek
7.3Ápolási és gondozási alapismeretek
7.4Környezeti fenntarthatósági ismeretek

7.1. Tananyagegység

7.1.1.  Megnevezése Szociális kompetenciák fejlesztése
7.1.2. Célja         A modul célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa a segítő tevékenységhez szükséges alapvető készségeket. Váljon képessé a segítő kapcsolat létesítésére. Tudjon együttműködni a gondozottal és a gondozásban résztvevő más szakemberekkel. Legyen képes tiszteletben tartani a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket. Tudja kezelni munkája során az előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket. A birtokába jutott információkat legyen képes a szakmai titoktartás szabályai szerint kezelni. Tudjon megértő, meghallgató, elfogadó és türelmes lenni. Rendelkezzen problémamegoldó képességgel, legyen türelmes, mérsékletes és határozott.

7.1.3 Tartalma A másik ismerete Önismeret, önismeret-fejlesztés.A segítő szakmák hatása a személyiségre.
Önvédelmi technikák
Rekreációs lehetőségek

A kiégés jelei. A kiégés elleni védekezés
Az eltérő személyiségek, értékek, életstílus, kultúrák elfogadása a gyakorlatban
A kommunikáció szimmetriája és aszimmetriája
A segítséget kérő ember kommunikációjának értelmezése
A segítséget kérő ember kommunikációs hiányosságainak tolerálása
Az emberi kiszolgáltatottság jeleinek felismerése
Az önismeret forrásai, az én-védő technikák

7.1.4 Terjedelme 140 óra
7.1.5      Elméleti órák száma 40 óra
7.1.6 Gyakorlati órák száma 100 óra
7.1.7 A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei Sikeres szóbeli modulzáró (min. 51%-os) teljesítése
Óralátogatási kötelezettség teljesítése

7.2. Tananyagegység

7.2.1. Megnevezése Egészségügyi alapismeretek
7.2.2. Célja A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezze a szükséges ismereteket ahhoz, hogy felismerje a közvetlen életveszélyt, az egészségi állapot gyors megváltozását, tudjon mérni vérnyomást, lázat, vércukorszintet. Legyen képes szakszerűen elsősegélyt nyújtani, szükség esetén mentőt vagy sürgősségi segítséget hívni.

7.2.3. Tartalma Az emberi test felépítése

A szervrendszerek
A keringési rendszer
A vérképző rendszer
A légző rendszer
Az emésztő rendszer
Anyagcsere
Érzékszervek
Mozgásszervek
Nemi szervek, vizelet kiválasztás
Az emberi test alapvető működése
Az elsősegély-nyújtási feladatok, az elsősegélynyújtás alapszabályai, módszerei és technikái
A cukorbetegség jelei
A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei, a tünetek enyhítésének technikái és módszerei
Védőoltások és kísérő tüneteik enyhítése
Gyógyszerelés
Fertőtlenítés, Munka- és balesetvédelem, Demonstrációs termi eszközök és kötszerek használata

7.2.4. Terjedelme 150 óra
7.2.5. Elméleti órák száma 43 óra
7.2.6. Gyakorlati órák száma 107 óra
7.2.7.     A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei Sikeres írásbeli és (demonstermi) gyakorlati modulzáró (min. 51%-os) teljesítése
Óralátogatási kötelezettség teljesítése

 

7.3. Tananyagegység

7.3.1. Megnevezése Alapápolási és gondozási alapismeretek
7.3.2. Célja A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a gondozás fogalmát, elemeit, komplexitását, tevékenységi területeit. Szakember irányításával legyen képes idősek vagy fogyatékkal élők mellett alapvető ápolás-gondozási feladatok ellátására.
Szükség szerint tudjon segítséget nyújtani a személyes higiéné megteremtésében, az étkeztetésben és a folyadékpótlás biztosításában
Tudja alkalmazni a fertőtlenítő eljárásokat, és  kezelni a veszélyes hulladékokat.
Legyen képes közreműködni a háztartásvitelben. Tudjon praktikus  tanácsokat adnia háztartásgazdálkodással kapcsolatosan.
7.3.3. Tartalma A gondozást igénylő életvitelének felmérése , önellátási képességének megfigyelése
Probléma pontosítása, erőforrások feltárása (természetes támogatók, családtagok, rokonok).
A szolgáltatást igénybevevő pszichés és egészségügyi problémáinak felmérése,
Az egészségügyi és a szociális alapellátás intézményei
A személyes higiéné megteremtése, étkeztetés, folyadékpótlás.
Alapvető életfunkciók, a vércukorszint, a testsúly, a testmagasság mérése.
Ágyazás, ágyneműcsere,
Az állapotnak megfelelő fektetési módok, kényelmi eszközök.
Hely- és helyzetváltoztatás módszerei.
Gyógyászati segédeszközök beszerzése és használata
Háztartásvitel; háztartásgazdálkodás
Háztartási eszközök használata
Érintésvédelem, tűzvédelem
Segítő beszélgetések folytatása
A napi konfliktusok megoldásának elősegítése
A válsághelyzet, veszélyeztető állapot észlelése

 

7.4. Tananyagegység

7.4.1. Megnevezése Környezeti fenntarthatósági ismeretek
7.4.2. Célja A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezze a szükséges ismereteket környezettudatos szemlélethez, valamint megismerje a korszerű hulladékgazdálkodási elveket
7.43. Tartalma Környezettudatos világszemlélet kialakítása, korszerű hulladékgazdálkodási elvek megismerése Globális környezeti problémák (felmelegedés, ózonkárosodás, népességnövekedés, sivatagosodás) Fenntarthatóság (fogalma, mennyiségi és minőségi növekedés, fenntarthatósági kritériumok) Ökológiai lábnyom-számítás (egyéni)
7.4.4. Terjedelme 6 óra
7.4.5. Elméleti órák száma 6 óra
7.4.6. Gyakorlati órák száma
7.4.7. A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei nincs

 

8. Csoportlétszám
8.1. Maximális csoportlétszám (fő)

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

 

 

Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk

A Házi szociális gondozó tanfolyam bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Parkgondozó tanfolyam

Parkgondozó tanfolyam

A 76. sorszámú Parkgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 622 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Parkgondozó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

Jelentkezzen most!

 

 

 

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6115 Kertépítő kertész Díszfaiskolai kertész
3.1.3. 6115 Kertépítő kertész Faiskolai kertész
3.1.4. 6115 Kertépítő kertész Faiskolai munkás
3.1.5. 6115 Kertépítő kertész Kertgondnok
3.1.6. 6115 Kertépítő kertész Parkápoló
3.1.7. 6115 Kertépítő kertész Parkfenntartó
3.1.8. 6115 Kertépítő kertész Parkkarbantartó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–              Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat

–              Növényápolást végezni

–              Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani

–              Előírások szerint dolgozni

–              Parkfenntartási, gondozási munkát végezni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre
3.3.3. 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2 azonosító száma megnevezése
4.3. 10961-12 Kertészeti alapismeretek
4.4 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
4.5. 11070-12 Dísznövényismeret
4.6. 11069-12 Kertfenntartás

 

Mezőgazdasági szakmák: Parkgondozó tanfolyam

A Parkgondozó tanfolyam bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Parkgondozó tanfolyam

Parkgondozó tanfolyam

A 76. sorszámú Parkgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 622 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Parkgondozó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

Jelentkezzen most!

 

 

 

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6115 Kertépítő kertész Díszfaiskolai kertész
3.1.3. 6115 Kertépítő kertész Faiskolai kertész
3.1.4. 6115 Kertépítő kertész Faiskolai munkás
3.1.5. 6115 Kertépítő kertész Kertgondnok
3.1.6. 6115 Kertépítő kertész Parkápoló
3.1.7. 6115 Kertépítő kertész Parkfenntartó
3.1.8. 6115 Kertépítő kertész Parkkarbantartó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–              Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat

–              Növényápolást végezni

–              Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani

–              Előírások szerint dolgozni

–              Parkfenntartási, gondozási munkát végezni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre
3.3.3. 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2 azonosító száma megnevezése
4.3. 10961-12 Kertészeti alapismeretek
4.4 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
4.5. 11070-12 Dísznövényismeret
4.6. 11069-12 Kertfenntartás

 

Mezőgazdasági szakmák: Parkgondozó tanfolyam

A Parkgondozó tanfolyam bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Jubileumi emlékérmet kapott Fülöp Henrik.

Fülöp Henrik központvezető GDF Gyöngyösi Konzultációs Központ 20 éves a Gábor Dénes Főiskola Jubileumi ünnepség a Gábor Dénes Főiskolán Jubileumi emlékérmet kapott Fülöp Henrik a Gábor Dénes Főiskola fennállása 20. évfordulójának jubileumi ünnepséget a névadó Gábor Dénes születésének 112. évfordulóján rendezte a főiskola. A rendezvény védnöke Gyulai József akadémikus volt, a Gábor Dénes-díj kuratóriumának elnöke.

A Jubileumi emlékérmet kapott Fülöp Henrik. bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Támogatott OKJ-s tanfolyamok indulnak.

Támogatott OKJ-s tanfolyamok indulnak 2015.03.13-tól folyamatosan. Az “IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely Új tanfolyamokat indít az alábbi városokban és településeken. A tanfolyamokra a történő jelentkezés és információkérés a feltüntetett helyek illetékes, közeli munkaügyi központjánál vagy kirendeltségein lehetséges. A tanfolyamok hamarosan indulnak ezért legyen kedves minden érdeklődő vagy tanfolyamra jelentkező mihamarabb befáradni

A Támogatott OKJ-s tanfolyamok indulnak. bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Angol és német nyelvtanfolyamok, nyelvvizsga és érettségi felkészítők

“IOSZIA” – For the People… Angol és német nyelvtanfolyamok   ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyamok, nyelvvizsga és érettségi felkészítők kiemelt diákkedvezménnyel, valamint ingyenes szintfelméréssel és próbavizsgával Tanfolyamok és képzések: Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod! – Felnőttképzés

A Angol és német nyelvtanfolyamok, nyelvvizsga és érettségi felkészítők bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Ifjúsági garancia program

Ifjúsági garancia program az ország hat konvergencia-régiójában, és hamarosan jelentkezhetnek majd a részvételre a közép-magyarországi térségben is az állást kereső fiatalok – jelentette be Czomba Sándor.

Elmondta: a kormány a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós forrásból az első programok egyikeként elindította az ifjúsági garancia programot, erre a célra az Európai Uniótól 2017 végéig a 4 leghátrányosabb helyzetű régió – Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl – 15 milliárd forintot kapott, ehhez az összeghez a magyar kormány még mintegy 200 milliárd forintot tesz, hogy 2020-ig minden régióban működhessen a program.

Az államtitkár ismertette, hogy az ifjúsági garancia program több lépcsőben valósul meg, a tervek szerint 2017 végéig azokat a fiatalokat szólítják meg, akik legalább 6 hónapja, vagy azon túl regisztrált álláskeresők a rendszerben.Adataik szerint jelenleg Magyarországon 174 ezer fiatal lenne érintett a programban, az induláskor 3 ezer regisztrált fiatalnak ajánlották fel a munkaügyi szervezetek az ifjúsági garancia programba való belépés lehetőségét a hat konvergencia régióban – mondta az államtitkár. …

Képzések & Tanfolyamok -37 ezer 25 év alatti juthat képzésekhez, segítséghez.
Hírek & Információk – 220 milliárdos keret az Ifjúsági Garancia Program. Munkahely & Elhelyezkedés – Ön mire jelentkezne, és mit tanulna szívesen.

Ifjúsági Garancia ProgramFelnőttképzés  (MTI)

A Ifjúsági garancia program bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.