legiutas- kisérő tanfolyam kategória bejegyzései

Légiutas- kísérő tanfolyam

Légiutas- kísérő tanfolyam

 1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

Légiutas- kísérő

Jelentkezzen most!

Légiutas- kisérő tanfolyam

 1. b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

 

Légiutas- kísérő

Szakmai programkövetelmény azonosító száma:  

SzPk-00010-14-13 0 05 3

Szakmai programkövetelmény érvényessége  

2014-07-03

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL

új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

 1. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ

igen

programkövetelmény modul azonosító száma  

modul megnevezése

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-01 Repüléselmélet
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-02 Légitársasági biztonsági kultúra
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-03 Légiforgalmi egészségügyi ismeretek
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-04 Általános légitársasági ismeretek
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-05 Fedélzeti szolgáltatások ismerete

 1. AZ       OKJ-BAN       SZEREPLŐ       AZON       SZAKMACSOPORT,       AMELYBE       A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

13 – Közlekedés

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

 • szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség

Szakmai előképzettség

 • szakmai előképzettséghez nem kötött

Egészségügyi alkalmassági követelmények

szükséges, éspedig:

 • Orvosi Minősítés 2 Egészségügyi osztály

Előírt gyakorlati idő

 • nem szükséges

Egyéb feltételek

szükséges, éspedig:

 • középszintű angol nyelvtudás

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

Napjainkban egyre nagyobb helyet kap a légi közlekedés az emberek utazási formái között. Ennek megfelelően   folyamatos   igény   van   a   légitársaságok   részéről   olyan   magas   szinten   képzett szakemberekre, akik a repülőtereken és a repülőgép járatokon szakszerűen képesek ellátni az utasok kísérését, irányítását, segítését, kiszolgálását úgy, hogy mindeközben rendelkeznek megfelelő légitársasági, repülésbiztonsági, egészségügyi és konfliktuskezelési ismeretekkel. A légiutas- kísérő megalapozott légitársasági ismeretekkel rendelkezik, fejlett kapcsolatteremtési és kommunikációs képessége és a szakma gyakorlásához megfelelő angol szakmai szókincse van. Érti azokat a kifejezéseket és leggyakrabban előforduló szavakat, amelyek a légiutas- kísérő szakma repülésbiztonsági és normál üzemelési eljárásaival kapcsolatosak (pl. repülés biztonság, repülés védelem, általános légitársasági ismeretek, fedélzeti utas kiszolgálás, utasokkal való bánásmód). Megérti a lényeget a rövid, világos, egyszerű üzenetekből és tájékoztatásokból. Tud, illetve meg tud keresni szükség esetén bizonyos információkat az egyszerű, szakmai szövegekben, például kézikönyvekben, repülőtéri tájékoztató prospektusokban, a légitársaságok menetrendjeiben angol nyelven is. Hatékony kommunikációra képes magyar és angol nyelven, amely során a konfliktuskezelés módszereit is jól tudja alkalmazni. A mindennapi párbeszédben képes arra, hogy a fedélzeti szituációkban magyar és angol nyelven is folyamatos maradjon a beszélgetés. A képzést elvégző tudása alapján rendelkezik mindazokkal a képességekkel, melyek szükségesek feladatai felelősségteljes elvégzéséhez. Munkáját felelősségteljesen, önállóan, a szabályok szigorú betartása mellett végzi.

 1. SZAKMAI   VÉGZETTSÉGGEL   BETÖLTHETŐ   MUNKAKÖR   MEGNEVEZÉSE   ÉS BESOROLÁSA

 

 

FEOR főcsoport megnevezése

 

 

FEOR

száma

 

 

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások  

5232

Utaskísérő (repülőn, hajón)  

Légiutas-kísérő

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 252 354
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
 2. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
 3. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-01

A programkövetelmény modul megnevezése  

Repüléselmélet

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 48 70
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Rendelkezik meteorológiai alapismeretekkel az alábbi témakörökben: Időjárást befolyásoló tényezők. Zivatarok. Földfelszín felmelegedésének következményei: Talaj közeli turbulencia, Hegyi hullámok, Jet stream (futóáram), CAT, Felhő nélküli turbulencia.  

 

 

 

Képes az időjárás előrejelzésnek megfelelően felkészülni a repülési feladatra. Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik.

 

Magára nézve kötelezőnek fogadja el a munkájához kapcsolódó szabályokat, tisztában van azok fontosságával. Munkáját felelősen végzi. Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Tevékenysége során együttműködő, empatikus de határozott.

 

 

Tevékenységét önállóan, pontosan, a vonatkozó előírásoknak

megfelelően végzi. Képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért, tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz.

Turbulencia definíciója. Turbulencia fokozatai. Időjárás előrejelzés eszközei: Időjárás jelentés. Radar. Közeli repülőgépek jelzései. ATC (Air Traffic Control. A repülőgép saját műszerei.  

 

 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, jó stressztűrő képesség jellemzi.

 

Képes az önellenőrzésre, esetleges hibái javítására. Feladataihoz kapcsolódóan a gyorsan, hatékonyan oldja meg a felmerülő problémákat, hibákat.

Turbulencia előfordulása terület- és évszak függő: Japán, Dél-Kelet Ázsia, Ausztrália, Indiai Óceán, Oroszország, USA, Európa sajátosságai.
 

Ismeri az információs és vészhelyzeti jelképeket.

Tudja értelmezni a tanult információs és vészhelyzeti jelképeket.
 

 

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes egy egyszerű időjárás előrejelzést angolul értelmezni. Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.
Rendelkezik az alábbi aerodinamikai alapismeretekkel: Az aerodinamika alaptörvényei. Aerodinamikai erők. A repülőgép szárnyának aerodinamikája. A repülőgépre ható erők. A vízszintes repülés repülésmechanikai viszonyai. A repülőgép emelkedése, felszállása.  

 

Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik.

A repülőgép siklása, leszállása. Felhajtóerő tényező növelő eszközök és berendezések. A repülőgép egyensúlya. Stabilitási anomáliák. A repülőgép kormányozhatósága.  

Képes elmagyarázni a repülőgép kormányozhatóságát, a repülőgép levegőbe emelkedését angolul, egyszerű szavakkal.

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.
Rendelkezik térképészet, navigáció,

útvonalismeret alapismeretekkel az alábbiak szerint: Ismeri a térképészet, navigáció, útvonalismeret alapfogalmait.Megérti a szél hatását a repülésre. Meg tudja határozni a rádiós navigációs elemeket.

 

 

Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik.

 

Tisztában van az útvonal repülés fogalmával.

Képes elmagyarázni különböző repülési útvonalakat.
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

Ahhoz, hogy a képzésben résztvevő a légitársaságok által elvárt színvonalon tudja segíteni és tájékoztatni az általa kísért utasokat, szüksége van arra, hogy a képzés során elsajátítsa a polgári repülésben használatos terminológiákat, megismerje az alapvető aerodinamikai törvényeket, repüléssel kapcsolatos fizikai és fiziológiai hatásokat, törvényszerűségeket, a magasságváltozás hatásait és a vonatkozó angol kifejezéseket.

3.2.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-02

A programkövetelmény modul megnevezése  

Légitársasági biztonsági kultúra

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 54 74
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

 

A képzést követően tudása a vészhelyzetekről: Ismeri a vészhelyzet fogalmát és

a vészhelyzet előfordulásának valószínűségét. Felismeri és tudja a vészhelyzetek fajtáinak sajátosságait,

így: Tűz/füst a fedélzeten, Dehermetizáció, Túlélés, mentés.

Képes a konfliktusok gyors és hatékony megoldására. Alkalmazza a kommunikáció előre egyeztetett formáit normál és vészhelyzetben.Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik. Értelmezni tudja az információs és vészhelyzeti jelképeket.

 

 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, jó stressztűrő képesség jellemzi. Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Munkája során határozott, körültekintő, elővigyázatos. Mozgáskoordinációja jó.

 

 

Munkáját önállóan végzi, de képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért, tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz. Képes az önellenőrzésre, az esetleges hibái javítására.

Pilótakabin személyzet cselekvőképtelenné válása, Bomba a fedélzeten, Robbanószerkezet elhelyezésére alkalmazott eljárás, Jogellenes cselekmény a kabinban, Tankolás és üzemanyag leszívás utasokkal a fedélzeten.  

 

Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Alkalmazza a vészhelyzetekkel kapcsolatos elméleti ismereteket.

 

 

 

 

 

A repülési feladat kezdete előtt önállóan felkészül a feladataira.

 

 

Feladataihoz kapcsolódóan gyorsan, hatékonyan oldja meg a felmerülő problémákat. Képes hatékonyan kiküszöbölni és megszüntetni a hibákat.

Érti a repülőesemények megelőzésének fontosságát, valamint az utasok és a kabin előkészítésének fontosságát. Ismeri a vészhelyzetek fajtáit. Ismeri a vészhelyzetben tanúsított tevékenység jogi következményeit.  

 

 

Betartja és betartatja a vészhelyzetek megelőzéséhez és elhárításához szükséges kötelmeket.

 

 

Tudja, hogy a tűz a fedélzeten az előforduló vészhelyzetek egyik legsúlyosabb fajtája.

Alkalmas a tűz megelőzésére és a tűz esetén annak oltására a megfelelő tűzoltó anyag felhasználásával az előírt tűzoltási módszer betartásával.
 

 

 

 

 

Ismeri a vészhelyzetek fajtáival kapcsolatos angol kifejezéseket.

Képes hatékonyan kommunikálni: vészhelyzetben angolul és magyarul, azonnali kényszerleszállás során szárazföldre vagy vízfelületre, kabin felkészítés és kényszerleszállás esetében, az utasok mentése során.
 

A renitens utas megfelelő kezelése érdekében: Ismeri és megérti a jogi szempontokat és

megközelítést az agresszív magatartás tekintetében. Ismeri a vonatkozó törvényeket, rendeleteket, Nemzetközi Egyezményeket, nemzeti törvényeket,

Képes alkalmazni a három fenyegetési szintnek megfelelő eljárásokat. Képes biztosítani vészhelyzet esetén a kísért személy számára is a zavartalan menekülés lehetőségét még akkor is, ha a felügyeletet a normál üzemelés alatt kényszerítő eszköz

 

 

 

amelyek a légi jármű fedélzetén elkövetett jogellenes cselekményeket üldözik. Tudja a

kiutasított és be nem fogadott személyekkel kapcsolatosan a légiutas- kísérők felelősségi körét.

alkalmazásával látták el. Képes a konfliktusok gyors és hatékony megoldására. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére.Értelmezni tudja az információs és vészhelyzeti

jelképeket.Jó áttekintő és helyzetfelismerő képessége van

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel. Képes kommunikálni a renitens utassal magyarul és angolul.
 

 

Ismeri a bal oldali ajtók, szerviz ajtó, pilótakabin ajtó, vészkijárati ablakok használatát. Ismeri a szolgálati ülés és felszerelésének használatát. Ismeri a fedélzeti audio-vizuális berendezés használatát.

Képes alkalmazkodni a légitársasági biztonsági kultúra követelményeihez.Képes a konfliktusok gyors és hatékony megoldására.

Jó áttekintő és helyzetfelismerő képességgel rendelkezik. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére.

Ismeri a biztonsági berendezések (tűzoltó, oxigén,egészségügyi felszerelések, defibrillátor, mentőkötelek, vészcsúszdák, lámpák,megafon,vészrádió, füstvédő csuklya, balta, mentőmellény) használatát.  

 

Munkája során képes a biztonsági berendezések szakszerű használatára. Értelmezni tudja az információs és vészhelyzeti jelképeket.

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

Egy légiutas- kísérő bármikor kerülhet olyan vészhelyzetbe, problémás szituációba munkája során, ahol – lehetőségeihez mérten – neki kell a helyzetet kezelni, a problémát megszüntetni, vagy mindezekben tevékenyen részt venni. Ennek érdekében a képzésben résztvevőnek ismernie kell a legfontosabb vészhelyzeti alapfogalmakat, a vészhelyzetek fajtáit, hiszen a vészhelyzeti alapismeretek birtokában képes csak a munkája során felmerülő helyzetek kezelésére. Fel kell tudnia ismerni az alapos   felkészültség,   az   általános   éberség   és   az   azonnali   átgondolt   cselekvés   jelentőségét   a vészhelyzetek megelőzésében és elhárításában. Ismernie kell az alapvető fogalmakat, összefüggéseket, melyek egyben a repülésbiztonsági tudatosságát is megalapozzák és felépítik a biztonsági kultúrát. El kell sajátítania a repülési feladat során betöltött részfeladatra vonatkozó alapvető szabályokat. Ismernie kell   a   vészhelyzetekkel   kapcsolatos   teendőit,   ilyen   helyzetekben   az   egyes   felek   jogait   és kötelezettségeit, továbbá a vészhelyzetek során betöltött szerepének jogi következményeit. Ismernie és alkalmaznia kell tudni a konfliktusok kezelésére szolgáló hatékony módszereket, s e módszereket alkalmaznia kell a renitens utasok kezelésében.

3.3.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-03

A programkövetelmény modul megnevezése  

Légiforgalmi egészségügyi ismeretek

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 57 77
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk

 Légiutas- kísérő

Légiutas- kísérő tanfolyam

A Légiutas- kísérő tanfolyam bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk

Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

Egészségügyi ismeretek témakörben a képzést követően az alábbi alap- ismeretekkel rendelkezik: Ismeri a repülési magasság fizológiai hatásait és a légiutas-kísérőkre vonatkozó nemzetközi szabályozásokat.

 

 

Képes az utazás egészségügyi vonatkozásainak objektív értékelésére és gyakorlati alkalmazására. Jó áttekintő és helyzetfelismerő képességgel rendelkezik.

 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, jó stressztűrő képesség jellemzi. Tevékenysége során empatikus, de határozott. Képes a jó kapcsolatteremtésre. Képes ismeretei helyén való alkalmazására.

Munkáját önállóan végzi, de az utasítások pontos követésére is képes. Tetteiért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz. Képes a

feladataihoz kapcsolódóan a gyors, hatékony problémamegoldásra, segítségnyújtásra.

Érti az utazás egészségügyi vonatkozásait és a szervezetre ható következményeit. Ismeri a fedélzeten rendszeresített egészségügyi felszereléseket.  

 

 

 

Képes az egészségügyi felszerelések szakszerű használatára.

Ismeri a repülőgép fedélzetén követendő eljárásokat. Képes a repülőgép fedélzetén követendő eljárások betartására.

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.
Elsősegély-nyújtási ismeretekből az alábbi alapismeretekkel rendelkezik: A probléma felismerés fontossága. Sérülések felmérése. Életmentő beavatkozások. Orvosi problémák.

Eszméletvesztés. Fertőző betegségek. Légúti rendellenességek. Szív- érrendszer

rendellenességek. Gyomor és bél panaszok. Idegrendszeri panaszok. Barotrauma. Viselkedési és pszichológiai zavarok. Sérülések Sebek, vérzések fajtái. Égési sérülés. Fej-és nyaksérülés.

Szemsérülés. Izom és csontsérülések. Mellkasi és belső sérülések.

Ismeri a fedélzeten rendszeresített egészségügyi felszereléseket (és azok használatát). Ismeri a biztonsági berendezések közül a terápiás célú oxigénpalackok, egészségügyi felszerelések, valamint a félautomata defibrillátor használata.  

Meg tudja határozni a rendelkezésre álló felszereléseket, képes azok szakszerű használatára. Képes hatékonyan közreműködni egy váratlan -a fedélzeten történő- szülésnél. Feladatát körültekintően, elővigyázatosan végzi.

Ismeri elsősegélynyújtás alapjait, és az újraélesztési protokollt.
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.

 

Ismeri a HACCP elméletét. Ismeri az étel és ital felszolgálásra vonatkozó HACCP szabályokat, érti azok fontosságát. Ismeri a repülési idő élelmiszer- biztonságot befolyásoló szerepét.

Betartja a HACCP étel kiszolgálásra vonatkozó szabályait, képes azok gyakorlati alkalmazására. Betartja az italok szabályos kiszolgálására vonatkozó szabályokat, képes azok gyakorlati alkalmazására. Speciális ételkezelési feladatokat

is el tud látni

problémás helyzetekben. Alkalmazza a HACCP szabályait a mindennapi munkája során. Képes a megfelelő időgazdálkodásra. Képes a technológiai előírások ismeretében történő és az élelmiszer-biztonsági szempontból kifogástalan munkavégzésre.
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A légiutas- kísérők fontos feladatai közé tartozik az utasok gépen történő, alapszintű egészségügyi ellátása. Ennek érdekében a képzés során fel kell készíteni őket e feladatok szakszerű elvégzésére is. Fontos, hogy a résztvevő elsajátítsa az alapvető egészségügyi ismereteket, ismerje a magasságban végzett munka fiziológiai hatásait, a légi utazás egészségügyi vonatkozásait, a munkavégzésére vonatkozó egészségügyi szabályozásokat, a repülés során követendő eljárásokat és a repülőgép fedélzetén rendelkezésre álló forrásokat. Elsajátítsa – az elsősegélynyújtás alapjait, az újraélesztés szabályait, – a terápiás célú hordozható oxigénpalack használatát és annak alkalmazási feltételeit, – a félautomata defibrillátor előírásos használatát és gyakorlatot szerez az újraélesztési protokollban. A képzésben részt vevő az esetlegesen felmerülő helyzetekben biztonsággal tudjon elsősegélyben részesíteni, ellátni, a CPR protokoll szerint újraéleszteni egy rászoruló személyt. Szükség esetén megfelelő információkat tudjon adni és együtt tudjon működni az egészségügyi szakszolgálatokkal. Hatékonyan tudjon közreműködni egy váratlan   ጀ  a fedélzeten történő – szülésnél. A másik, mindennapos tevékenysége egy légiutas- kísérőnek, az utasok étellel és italokkal való kiszolgálása. Ahhoz, hogy ezt az előírásoknak megfelelően, szakszerűen tudja elvégezni, szüksége van arra, hogy – elsajátítsa a munkavégzés során az élelmiszer biztonság kritikus pontjai ellenőrzésének (HACCP) biztosításához kapcsolódó felelősséget és a fedélzeti utas kiszolgáláshoz szükséges kompetenciákat. Legyen képes a HACCP szabályainak alkalmazására, a megfelelő időgazdálkodásra, és a technológiai előírások ismeretében történő munkavégzésre. Ismerje a repülési idő   élelmiszer-biztonságot befolyásoló szerepét.

3.4.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-04

A programkövetelmény modul megnevezése  

Általános légitársasági ismeretek

 

3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 39 59
Elméleti képzés idő aránya (%) 20
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 80

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a nagy légitársasági szövetségeket, a légitársaságok nevét, kódját, a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges előírásokat. Érti a repülőjegy ár kialakításának szempontjait, és a légi közlekedés forgalmi folyamatait. Érti az utazási  

 

Ismeri és tudja használni a három betűs város kódokat és a legnagyobb európai repülőterek kódjait.Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Értelmezni tudja az információs jelképeket.

 

 

 

Képes az ismeretei helyén való alkalmazására. Tevékenysége során körültekintő, elővigyázatos, határozott, kiegyensúlyozott. Jó helyzetfelismerő és áttekintő képessége van.

 

 

 

Munkáját önállóan végzi, de képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért,

tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz.

Képes az önellenőrzésre, esetleges hibái javítására.

szerződések (menetjegyek, poggyászjegy) jelentőségét. Meg tudja határozni a légi közlekedés forgalmi folyamatait és az üzemi és utasforgalmi létesítmények fajtáit.  

 

 

 

Alkalmazni tudja a tanult előírásokat munkája során.

 

 

Feladataihoz kapcsolódóan a gyorsan, hatékonyan oldja meg a felmerülő problémákat, hibákat.

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.
Ismeri a légitársaságokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat, jeleket, kódokat, a légitársaságok működését befolyásoló szabályozókat és tényezőket. Érti a légitársaságok

működését befolyásoló tényezőket és a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges

 

 

A témában szerzett ismereteit képes mindennapi munkája során alkalmazni. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Értelmezni tudja az információs jelképeket.

előírásokat. Tisztában

van a menetrendszerinti-, különjárati-,és szerződéses légiközlekedés alapfogalmaival. Ismeri a fapados és hagyományos légitársaságok jellemzőit. Érti a légi áru és postai szállítás jelentőségét. Tisztában van a hub fogalmával.

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.
A képzésben résztvevő Ismeri a légiutas- kísérők életét befolyásoló szabályokat: A munka és pihenőidő nemzetközi szabályait. A formaruha viselési szabályokat. A légiutas-kísérők munkavégzési szabályait. A légiutas- kísérők viselkedési szabályait.  

 

A témában szerzett ismereteit képes mindennapi munkája során alkalmazni, a rá vonatkozó szabályokat betartani és betartani. Értelmezni tudja az információs jelképeket.

Jó állóképesség, érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, tolerancia, körültekintés, elővigyázatosság, jó stressz-tűrő képesség, állóképesség, jó mozgáskoordináció, határozottság jellemzi. Empatikus, képes a jó kapcsolatteremtésre.
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A légitársaságok alapvető elvárása, hogy egy légiutas- kísérő legyen tisztában – a légitársaságokkal kapcsolatos alapvető fogalmakkal, jelekkel, kódokkal, a légitársaságok működését befolyásoló szabályozókkal és tényezőkkel. – teljes körű ismeretekkel rendelkezzen a légiutas-kísérők életét befolyásoló tényezőkről, a személyes lehetőségeikről. – ismerje az alkalmazandó szabályokat, a repülő járatok sikeres teljesítésének feltételeit, emellett a személyes életvitel kialakításban is jól hasznosítható alapismeretekkel gazdagodjon. – sajátítsa el a légiutas-kísérő pályán hasznos képességeket és szerezzen jártasságot a csapatmunkában valamint az együttműködésben. A résztvevő kapjon reális képet arról, hogy a légiutas-kísérők mozgalmas élete fegyelmezettséget, szabálykövető magatartást, felelős, felnőtt magatartást feltételez. Ezen információk és szabályok ismerete és betartása alapvető feltétele a szakmában való boldogulásnak, helytállásnak.

3.5.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-05

A programkövetelmény modul megnevezése  

Fedélzeti szolgáltatások ismerete

3.5.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 54 74
Elméleti képzés idő aránya (%) 20
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 80

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

3.5.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás

 

Képesség

 

Attitűd

Felelősség, autonómia
 

 

A képzés befejezésekor Ismeri az utasok fogadásától az útvonal végén az elköszönésig terjedő időtartam alatti feladatokat, a fedélzeti utas kiszolgálás elemeit, szabályait.

 

Meg tudja határozni a repülési idő függvényében nyújtandó szolgáltatások körét. Képes a repülési körülményekhez igazítani az előírt szolgáltatások teljesítésének módját. Jól gazdálkodik az idővel.

Ügyel a szolgáltatási színvonal betartására.

 

Jó állóképesség, érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, körültekintés, elővigyázatosság, jó stressz-tűrő képesség, állóképesség, jó mozgáskoordináció, határozottság jellemzi. Empatikus, képes a jó kapcsolatteremtésre.

Munkáját önállóan végzi, de képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért, tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz. Jó problémamegoldó és hibaelhárító képessége van.

 

Ismeri az étel és ital kiszolgálás szabályait. Ismeri a légitársaságok étlapjainak és itallapjainak használatát. Ismeri a speciális kiszolgálási feladatok jellemzőit. Tisztában van a fedélzeti vámmentes árusítás módszereivel és alkalmazásával.

Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására,értelmezésére. Értelmezni tudja az információs jelképeket. Képes az alábbi eszközök felszerelések rendeltetésszerű használatára: Fedélzeti konyhai sütő, forraló.Mozgatható konyhai eszközök.  

 

 

 

 

Képes az ismeretei helyén való alkalmazására.

Bal oldali ajtók, szerviz ajtó, pilótakabin ajtó, vészkijárati ablakok. Utas ülések és felszereléseik. Fedélzeti audio-vizuális berendezés.
 

 

 

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.Alkalmazza az utas kiszolgálás során a megfelelő angol

kifejezéseket. Tud váltani a magyar és angol nyelv között a munkája során.

Az utas kiszolgálás, és ételismeret angol kifejezéseit jól alkalmazza.
 

 

Ismeri előnyös megjelenés alapvető szabályait.

Az elsajátított ismeretek alapján alkalmazza az előnyös megjelenés alapvető szabályait. Képes saját egyéniségének kedvező hangsúlyozására.
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A   légiutas-   kísérők   feladatainak   egyik   fontos   része   az   utaskiszolgálás,   az   utasokkal   való kommunikáció, kapcsolattartás. Ahhoz, hogy ezt magas színvonalon, a légitársaságok által elvárt módon tudja megvalósítani, a képzésben résztvevő gyakorlati foglalkozások keretében sajátítja el az alábbiakat: A fedélzeti utas kiszolgáláshoz szükséges kompetenciákat, Az utas fedélzetre érkezésétől a repülőgép elhagyásáig terjedő időtartam alatti teendőket. Képesnek kell lennie az étel és ital felszolgálás szabályainak alkalmazására, a megfelelő időgazdálkodásra, a technológiai előírások ismeretében történő munkavégzésre, valamint a repülést befolyásoló tényezők figyelembevételével a légitársaság által megkövetelt szolgáltatás színvonalas teljesítésére. El kell sajátítania a hatékony kommunikációt és a mindennapi párbeszéd fordulatait. Képesnek kell lennie arra, hogy utaskiszolgálás

 Légiutas- kísérő

Légiutas- kísérő tanfolyam

A Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk

Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

Egészségügyi ismeretek témakörben a képzést követően az alábbi alap- ismeretekkel rendelkezik: Ismeri a repülési magasság fizológiai hatásait és a légiutas-kísérőkre vonatkozó nemzetközi szabályozásokat.

 

 

Képes az utazás egészségügyi vonatkozásainak objektív értékelésére és gyakorlati alkalmazására. Jó áttekintő és helyzetfelismerő képességgel rendelkezik.

 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, jó stressztűrő képesség jellemzi. Tevékenysége során empatikus, de határozott. Képes a jó kapcsolatteremtésre. Képes ismeretei helyén való alkalmazására.

Munkáját önállóan végzi, de az utasítások pontos követésére is képes. Tetteiért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz. Képes a

feladataihoz kapcsolódóan a gyors, hatékony problémamegoldásra, segítségnyújtásra.

Érti az utazás egészségügyi vonatkozásait és a szervezetre ható következményeit. Ismeri a fedélzeten rendszeresített egészségügyi felszereléseket.  

 

 

 

Képes az egészségügyi felszerelések szakszerű használatára.

Ismeri a repülőgép fedélzetén követendő eljárásokat. Képes a repülőgép fedélzetén követendő eljárások betartására.

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.
Elsősegély-nyújtási ismeretekből az alábbi alapismeretekkel rendelkezik: A probléma felismerés fontossága. Sérülések felmérése. Életmentő beavatkozások. Orvosi problémák.

Eszméletvesztés. Fertőző betegségek. Légúti rendellenességek. Szív- érrendszer

rendellenességek. Gyomor és bél panaszok. Idegrendszeri panaszok. Barotrauma. Viselkedési és pszichológiai zavarok. Sérülések Sebek, vérzések fajtái. Égési sérülés. Fej-és nyaksérülés.

Szemsérülés. Izom és csontsérülések. Mellkasi és belső sérülések.

Ismeri a fedélzeten rendszeresített egészségügyi felszereléseket (és azok használatát). Ismeri a biztonsági berendezések közül a terápiás célú oxigénpalackok, egészségügyi felszerelések, valamint a félautomata defibrillátor használata.  

Meg tudja határozni a rendelkezésre álló felszereléseket, képes azok szakszerű használatára. Képes hatékonyan közreműködni egy váratlan -a fedélzeten történő- szülésnél. Feladatát körültekintően, elővigyázatosan végzi.

Ismeri elsősegélynyújtás alapjait, és az újraélesztési protokollt.
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.

 

Ismeri a HACCP elméletét. Ismeri az étel és ital felszolgálásra vonatkozó HACCP szabályokat, érti azok fontosságát. Ismeri a repülési idő élelmiszer- biztonságot befolyásoló szerepét.

Betartja a HACCP étel kiszolgálásra vonatkozó szabályait, képes azok gyakorlati alkalmazására. Betartja az italok szabályos kiszolgálására vonatkozó szabályokat, képes azok gyakorlati alkalmazására. Speciális ételkezelési feladatokat

is el tud látni

problémás helyzetekben. Alkalmazza a HACCP szabályait a mindennapi munkája során. Képes a megfelelő időgazdálkodásra. Képes a technológiai előírások ismeretében történő és az élelmiszer-biztonsági szempontból kifogástalan munkavégzésre.
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A légiutas- kísérők fontos feladatai közé tartozik az utasok gépen történő, alapszintű egészségügyi ellátása. Ennek érdekében a képzés során fel kell készíteni őket e feladatok szakszerű elvégzésére is. Fontos, hogy a résztvevő elsajátítsa az alapvető egészségügyi ismereteket, ismerje a magasságban végzett munka fiziológiai hatásait, a légi utazás egészségügyi vonatkozásait, a munkavégzésére vonatkozó egészségügyi szabályozásokat, a repülés során követendő eljárásokat és a repülőgép fedélzetén rendelkezésre álló forrásokat. Elsajátítsa – az elsősegélynyújtás alapjait, az újraélesztés szabályait, – a terápiás célú hordozható oxigénpalack használatát és annak alkalmazási feltételeit, – a félautomata defibrillátor előírásos használatát és gyakorlatot szerez az újraélesztési protokollban. A képzésben részt vevő az esetlegesen felmerülő helyzetekben biztonsággal tudjon elsősegélyben részesíteni, ellátni, a CPR protokoll szerint újraéleszteni egy rászoruló személyt. Szükség esetén megfelelő információkat tudjon adni és együtt tudjon működni az egészségügyi szakszolgálatokkal. Hatékonyan tudjon közreműködni egy váratlan   ጀ  a fedélzeten történő – szülésnél. A másik, mindennapos tevékenysége egy légiutas- kísérőnek, az utasok étellel és italokkal való kiszolgálása. Ahhoz, hogy ezt az előírásoknak megfelelően, szakszerűen tudja elvégezni, szüksége van arra, hogy – elsajátítsa a munkavégzés során az élelmiszer biztonság kritikus pontjai ellenőrzésének (HACCP) biztosításához kapcsolódó felelősséget és a fedélzeti utas kiszolgáláshoz szükséges kompetenciákat. Legyen képes a HACCP szabályainak alkalmazására, a megfelelő időgazdálkodásra, és a technológiai előírások ismeretében történő munkavégzésre. Ismerje a repülési idő   élelmiszer-biztonságot befolyásoló szerepét.

3.4.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-04

A programkövetelmény modul megnevezése  

Általános légitársasági ismeretek

 

3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 39 59
Elméleti képzés idő aránya (%) 20
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 80

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a nagy légitársasági szövetségeket, a légitársaságok nevét, kódját, a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges előírásokat. Érti a repülőjegy ár kialakításának szempontjait, és a légi közlekedés forgalmi folyamatait. Érti az utazási  

 

Ismeri és tudja használni a három betűs város kódokat és a legnagyobb európai repülőterek kódjait.Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Értelmezni tudja az információs jelképeket.

 

 

 

Képes az ismeretei helyén való alkalmazására. Tevékenysége során körültekintő, elővigyázatos, határozott, kiegyensúlyozott. Jó helyzetfelismerő és áttekintő képessége van.

 

 

 

Munkáját önállóan végzi, de képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért,

tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz.

Képes az önellenőrzésre, esetleges hibái javítására.

szerződések (menetjegyek, poggyászjegy) jelentőségét. Meg tudja határozni a légi közlekedés forgalmi folyamatait és az üzemi és utasforgalmi létesítmények fajtáit.  

 

 

 

Alkalmazni tudja a tanult előírásokat munkája során.

 

 

Feladataihoz kapcsolódóan a gyorsan, hatékonyan oldja meg a felmerülő problémákat, hibákat.

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.
Ismeri a légitársaságokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat, jeleket, kódokat, a légitársaságok működését befolyásoló szabályozókat és tényezőket. Érti a légitársaságok

működését befolyásoló tényezőket és a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges

 

 

A témában szerzett ismereteit képes mindennapi munkája során alkalmazni. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Értelmezni tudja az információs jelképeket.

előírásokat. Tisztában

van a menetrendszerinti-, különjárati-,és szerződéses légiközlekedés alapfogalmaival. Ismeri a fapados és hagyományos légitársaságok jellemzőit. Érti a légi áru és postai szállítás jelentőségét. Tisztában van a hub fogalmával.

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.
A képzésben résztvevő Ismeri a légiutas- kísérők életét befolyásoló szabályokat: A munka és pihenőidő nemzetközi szabályait. A formaruha viselési szabályokat. A légiutas-kísérők munkavégzési szabályait. A légiutas- kísérők viselkedési szabályait.  

 

A témában szerzett ismereteit képes mindennapi munkája során alkalmazni, a rá vonatkozó szabályokat betartani és betartani. Értelmezni tudja az információs jelképeket.

Jó állóképesség, érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, tolerancia, körültekintés, elővigyázatosság, jó stressz-tűrő képesség, állóképesség, jó mozgáskoordináció, határozottság jellemzi. Empatikus, képes a jó kapcsolatteremtésre.
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A légitársaságok alapvető elvárása, hogy egy légiutas- kísérő legyen tisztában – a légitársaságokkal kapcsolatos alapvető fogalmakkal, jelekkel, kódokkal, a légitársaságok működését befolyásoló szabályozókkal és tényezőkkel. – teljes körű ismeretekkel rendelkezzen a légiutas-kísérők életét befolyásoló tényezőkről, a személyes lehetőségeikről. – ismerje az alkalmazandó szabályokat, a repülő járatok sikeres teljesítésének feltételeit, emellett a személyes életvitel kialakításban is jól hasznosítható alapismeretekkel gazdagodjon. – sajátítsa el a légiutas-kísérő pályán hasznos képességeket és szerezzen jártasságot a csapatmunkában valamint az együttműködésben. A résztvevő kapjon reális képet arról, hogy a légiutas-kísérők mozgalmas élete fegyelmezettséget, szabálykövető magatartást, felelős, felnőtt magatartást feltételez. Ezen információk és szabályok ismerete és betartása alapvető feltétele a szakmában való boldogulásnak, helytállásnak.

3.5.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-05

A programkövetelmény modul megnevezése  

Fedélzeti szolgáltatások ismerete

3.5.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 54 74
Elméleti képzés idő aránya (%) 20
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 80

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

3.5.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás

 

Képesség

 

Attitűd

Felelősség, autonómia
 

 

A képzés befejezésekor Ismeri az utasok fogadásától az útvonal végén az elköszönésig terjedő időtartam alatti feladatokat, a fedélzeti utas kiszolgálás elemeit, szabályait.

 

Meg tudja határozni a repülési idő függvényében nyújtandó szolgáltatások körét. Képes a repülési körülményekhez igazítani az előírt szolgáltatások teljesítésének módját. Jól gazdálkodik az idővel.

Ügyel a szolgáltatási színvonal betartására.

 

Jó állóképesség, érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, körültekintés, elővigyázatosság, jó stressz-tűrő képesség, állóképesség, jó mozgáskoordináció, határozottság jellemzi. Empatikus, képes a jó kapcsolatteremtésre.

Munkáját önállóan végzi, de képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért, tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz. Jó problémamegoldó és hibaelhárító képessége van.

 

Ismeri az étel és ital kiszolgálás szabályait. Ismeri a légitársaságok étlapjainak és itallapjainak használatát. Ismeri a speciális kiszolgálási feladatok jellemzőit. Tisztában van a fedélzeti vámmentes árusítás módszereivel és alkalmazásával.

Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására,értelmezésére. Értelmezni tudja az információs jelképeket. Képes az alábbi eszközök felszerelések rendeltetésszerű használatára: Fedélzeti konyhai sütő, forraló.Mozgatható konyhai eszközök.  

 

 

 

 

Képes az ismeretei helyén való alkalmazására.

Bal oldali ajtók, szerviz ajtó, pilótakabin ajtó, vészkijárati ablakok. Utas ülések és felszereléseik. Fedélzeti audio-vizuális berendezés.
 

 

 

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.Alkalmazza az utas kiszolgálás során a megfelelő angol

kifejezéseket. Tud váltani a magyar és angol nyelv között a munkája során.

Az utas kiszolgálás, és ételismeret angol kifejezéseit jól alkalmazza.
 

 

Ismeri előnyös megjelenés alapvető szabályait.

Az elsajátított ismeretek alapján alkalmazza az előnyös megjelenés alapvető szabályait. Képes saját egyéniségének kedvező hangsúlyozására.
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A   légiutas-   kísérők   feladatainak   egyik   fontos   része   az   utaskiszolgálás,   az   utasokkal   való kommunikáció, kapcsolattartás. Ahhoz, hogy ezt magas színvonalon, a légitársaságok által elvárt módon tudja megvalósítani, a képzésben résztvevő gyakorlati foglalkozások keretében sajátítja el az alábbiakat: A fedélzeti utas kiszolgáláshoz szükséges kompetenciákat, Az utas fedélzetre érkezésétől a repülőgép elhagyásáig terjedő időtartam alatti teendőket. Képesnek kell lennie az étel és ital felszolgálás szabályainak alkalmazására, a megfelelő időgazdálkodásra, a technológiai előírások ismeretében történő munkavégzésre, valamint a repülést befolyásoló tényezők figyelembevételével a légitársaság által megkövetelt szolgáltatás színvonalas teljesítésére. El kell sajátítania a hatékony kommunikációt és a mindennapi párbeszéd fordulatait. Képesnek kell lennie arra, hogy utaskiszolgálás

 Légiutas- kísérő

Légiutas- kísérő tanfolyam

A Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.